Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 59
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2017-06-30
Posėdžio data 2017-06-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS) 2016 M. VEIKLOS ATASKAITOS" (Nr. T1-285) J.Sinicki
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-296) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-295) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. II PUSMEČIO UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-298) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T3-159 ,,DĖL SUTIKIMO PERIMTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN KELIĄ“ PAKEITIMO (Nr. T1-280) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl buto Vilniaus r., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 13-404a, pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. T1-307) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. T1-297) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMU NR. T3-13, PAKEITIMO (Nr. T1-290) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL VILNIAUS R. ANAVINIO VAIKŲ DARŽELIO IR VISALUKĖS MOKYKLOS -DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠŲ BEI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS, VILNAUS R. RUDAMINOS FERDINANDO RUŠČICO GIMNAZIJŲ IR RAKONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-289) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos direktorės Veronikos Kočnevos atleidimo iš pareigų L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL KATEGORIJŲ SUTEIKIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMENČINĖS IR RUDAMINOS DKC (Nr. T1-304) E.Šot
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ KOVO 27 D. SPRENDIMO NR.T3-90 „DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-282) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-284) R.Narunec
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 25 D. SPRENDIMU NR. T3-89 PATVIRTINTO NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ PATALPŲ IR STATINIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO (Nr. T1-281) R.Gerdvilis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL KEDRŲ G., KADAGIŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO BEI SKERSINĖS G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K. (Nr. T1-279) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL MELISŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO BEI SAULĖS G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K.; BARAVYKŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., GILUŽIŲ K. (Nr. T1-288) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL TAPELIŲ G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., ĄŽUOLINĖS K.; GELEŽINKELIO G. TRASOS SUTRUMPINIMO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., BEZDONIŲ MSTL. (Nr. T1-276) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL MARIJOS RAIMUNDOS KUKOLOVIČ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., BARVONIŠKIŲ K., LAUKININKŲ K.; VILNIAUS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., LAUKININKŲ K. (Nr. T1-277) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDYNŲ G., TUOPŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO; PIEVŲ G. TRASOS PERTVARKYMO IR PRATĘSIMO; TUJŲ G. TRASOS PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K. (Nr. T1-286) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL TVENKINIO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO, VLADO SIPAIČIO G. TRASOS SUTRUMPINIMO IR LAKŠTINGALŲ G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., TARNĖNŲ K. (Nr. T1-287) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL KERNAVĖS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PŪSTALAUKIO K. (Nr. T1-278) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K., KAŠTONŲ G., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-291) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., MARIJAMPOLIO K., PARUDAMINIO K., RAKONIŲ K., TEREŠIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-299) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. 4162/0100:3538), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-293) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:670), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K.,DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-147) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4174/0100:1563, KAD. NR. 4174/0100:1564, KAD. NR. 4174/0100:1565 IR KAD. NR. 4174/0100:1566), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-306) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4122/0100:63 IR KAD. NR. 4122/0100:66), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., ŠVENTININKŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-302) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0400:472 IR KAD. NR. 4162/0400:483), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., PALIEPIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-301) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:564), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., PALIEPIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-300) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0300:213 IR KAD. NR. 4162/0300:814), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-275) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0400:20), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-292) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL KAPINIŲ, ESANČIŲ ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 4177/0500:323) VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., TOTORIŠKIŲ K., STEIGIMO (Nr. T1-309) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL GREIČIŪNIŠKIŲ ŽVYRO TELKINIO DALIES PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ (Nr. T1-308) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO SUDĖTIES PAKEITIMO (Nr. T1-303) M.Rekst
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
1011
12
13141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams