Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 51
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2016-12-02
Posėdžio data 2016-12-02 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIV ALDYBĖS 2016 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-440) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-464) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO UAB „VILNIAUS RAJONO PROFILAKTINĖ DEZINFEKCIJOS STOTIS“ 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO PASLAUGOMS ATLIKTI (Nr. T1-445) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES SU VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINE POLIKLINIKA DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS R. SAV., LAVORIŠKIŲ SEN., LAVORIŠKIŲ K., LIEPOS G. 9 (Nr. T1-438) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl 2016-09-30 sprendimu Nr. T3-345 patvirtinto VŠĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ globotinių, kuriems kompensuojamos važiavimo išlaidos, sąrašo papildymo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-78 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, 2016 M. SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Nr. T1-427) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl buto Vilniaus r., Juodšilių sen., Prūdiškių k., Prūdiškių g. 47-1 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl buto Vilniaus r., Juodšilių sen., Prūdiškių k., Prūdiškių g. 47-4 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-80 „Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1-1, pardavimo“ pripažinimo negaliojančiu L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN INŽINERINIUS TINKLUS (Nr. T1-452) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO MOKINIO KREPŠELIO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-461) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMU NR. T3-13, PAKEITIMO (Nr. T1-466) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Daivos Losinskienės skyrimo Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktoriaus pareigoms L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-446) I.Ingelevič
Įtrauktas į darbotvarkę
15 SPRENDIMO „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR.T3-451 ,, DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T3-93 „DĖL INVESTICINIO PROJEKTO „VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS SKAITMENINIO RADIOLOGIJOS APARATO ĮSIGIJIMO“ DALINIO PAKEITIMO“ PAKEITIMO““ PAKEITIMO (Nr. T1-441) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T3-426 IR 2015 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T3-443 PAKEITIMO (Nr. T1-451) R.Narunec
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T1-471) R.Gerdvilis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VILNIAUS RAJONO APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO 2016-2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-465) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDŲ AUDITO PASLAUGOMS ATLIKTI (Nr. T1-453) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDŲ AUDITO PASLAUGOMS ATLIKTI (Nr. T1-454) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MICKŪNŲ GIMNAZIJAI (Nr. T1-456) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINEI MOKYKLAI (Nr. T1-447) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PROJEKTO ,,SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS BEI VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS VILNIAUS R. LAVORIŠKIŲ SEN. LAVORIŠKIŲ K.“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-448) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PROJEKTO ,,VILNIAUS RAJONO PABERŽĖS SENIŪNIJOS GLITIŠKIŲ KAIMO SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS, PRITAIKANT BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-459) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PROJEKTO ,,VILNIAUS RAJONO KALVELIŲ SENIŪNIJOS PAKENĖS KAIMO VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS PRIE PAKENĖS ČESLOVO MILOŠO PAGRINDINĖS MOKYKLOS TERITORIJOS, SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-450) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PROJEKTO ,,LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO POILSIO PARKO, ESANČIO VILNIAUS RAJONO MARIJAMPOLIO SENIŪNIJOS MARIJAMPOLIO KAIME, SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-458) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PROJEKTO ,,POILSIO ZONOS ĮRENGIMAS VILNIAUS R. PAGIRIŲ SEN. MAŽŲJŲ IR DYDŽIŲJŲ LYGAINIŲ KAIMUOSE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-457) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PROJEKTO ,,KAPINIŲ ĮRENGIMAS VILNIAUS RAJONO RUDAMINOS SENIŪNIJOS TOTORIŠKIŲ KAIME“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-460) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PROJEKTO ,,RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO SAVIČIŪNŲ SKYRIAUS PASTATO REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-449) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL GANDRŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., GALINĖS K.; PASAGŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RIEŠĖS K. (Nr. T1-431) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAUKO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MAIŠIAGALOS MSTL. (Nr. T1-436) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL RITERIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GAILIŪNŲ K. (Nr. T1-430) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL KLEVŲ G., ŠERMUKŠNIŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., DIDŽIŲJŲ KABIŠKIŲ K. (Nr. T1-429) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL MIKUTIŠKIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., MIKUTIŠKIŲ K.; JUPITERIO G., MERKURIJAUS G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., PAKALNIŠKIŲ K.; STIRNŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K. (Nr. T1-432) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL TOLIMOSIOS GATVĖS TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., PABERŽĖS K. (Nr. T1-434) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL EGLYNO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., RIEŠĖS VS. (Nr. T1-433) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL MECHANIZATORIŲ GATVĖS TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., SUŽIONIŲ SEN., SUŽIONIŲ K. (Nr. T1-435) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL TIJŪNŲ G., STRAZDŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., BUIVYDIŠKIŲ K.; DEBESŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GUDELIŲ K.; DEBESŲ G., GRĮŽULO RATŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., RAIŠIŲ K. (Nr. T1-437) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-455) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 4103/0100:2180), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-462) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 4103/0100:2182), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-470) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0800:671), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GAIDŪNŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-468) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 4162/0400:1235), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., DARŽININKŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-467) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 4117/0200:2109), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., TEKLIŪNŲ VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-469) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO IR DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO (Nr. T1-463) M.Rekst
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
0304050607
08
09
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams