Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 27
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2015-03-27
Posėdžio data 2015-03-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-103) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL E. T. ZAPOLSKOS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO L.Lipnicka
Priimtas
3 Dėl buto Vilniaus r., Bezdonių sen., Arvydų k., Liepų g. 38-1 pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
4 Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1-1 pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
5 DĖL GYVENAMOJO NAMO VILNIAUS R., NEMENČINĖS SEN., RUDAUSIŲ K., RUDAUSIŲ G. 15 SU ŪKIO PASTATU PARDAVIMO (Nr. T1-89) L.Lipnicka
Priimtas
6 Dėl buto Vilniaus r., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 38-10 dalies pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
7 Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės m., Vasaros g. 11-12 pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
8 DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO (Nr. T1-119) L.Lipnicka
Priimtas
9 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-88) L.Lipnicka
Priimtas
10 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-98) L.Lipnicka
Priimtas
11 Dėl 2015 m. privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo L.Lipnicka
Priimtas
12 Dėl UAB „Vilniaus rajono profilaktinė dezinfekcijos stotis“ 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo L.Lipnicka
Priimtas
13 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN GATVĖS APŠVIETIMO TINKLUS (Nr. T1-90) L.Lipnicka
Priimtas
14 Dėl visuomenės sveikatos būklės Vilniaus rajone 2013 metais ataskaitos patvirtinimo V.Žvirblienė
Priimtas
15 Dėl VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 metų veiklos ataskaitos pritarimo

Priimtas
16 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-96) V.Žvirblienė
Priimtas
17 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2015 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VEIKLOS VERTINIMO KIEKYBINIŲ BEI KOKYBINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-104) V.Žvirblienė
Priimtas
18 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO TURTO PERLEIDIMO (PARDAVIMO) (Nr. T1-109) V.Žvirblienė
Priimtas
19 DĖL INVESTICINIO PROJEKTO „VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS SKAITMENINIO RADIOLGIJOS APARATO ĮSIGIJIMO“ PATVIRTINIMO (Nr. T1-122) V.Žvirblienė
Priimtas
20 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO (Nr. T1-115) V.Žvirblienė
Priimtas
21 MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS (Nr. T1-107) S.Stankevič
Priimtas
22 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-123) S.Stankevič
Priimtas
23 SPRENDIMAS DĖL 2015-2016 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-111) S.Ryžova
Priimtas
24 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priėmimo laiko, mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2015-2016 mokslo metams nustatymo S.Ryžova
Priimtas
25 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPIŲ STEIGIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE (Nr. T1-117) S.Ryžova
Priimtas
26 DĖL VILNIAUS R. ČEKONIŠKIŲ IR VILNIAUS R. SUŽIONIŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-129) S.Ryžova
Priimtas
27 Dėl techninės klaidos ištaisymo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-01-30 sprendimo Nr. T3-7 2 punkte E.Šot
Priimtas
28 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BALTIC KONIS“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO (Nr. T1-127) M.Romanovski
Priimtas
29 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ (Nr. T1-135) M.Romanovski
Priimtas
30 Dėl gatvių, esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Klevinės vs., Pikutiškių k., pavadinimų suteikimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL DEBESYLŲ GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-82) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl gatvių, esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., pavadinimų suteikimo; Lauko gatvės trasos pertvarkymo Mickūnų mstl. bei Kranto gatvės trasos pratęsimo Gaidūnų k. A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL GRYBŲ GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS MIESTO SEN., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-80) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL GATVIŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KATILIŠKIŲ VS., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-77) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Vaivorų gatvės, esančios Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k., pavadinimo suteikimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Sembų gatvės trasos pratęsimo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k. A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0400:226), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., ŠATRININKŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-124) A.Ercmonaitė
Priimtas
38 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:588), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-92) A.Ercmonaitė
Priimtas
39 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4174/0300:449 IR KAD. NR. 4174/0300:450), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-85) A.Ercmonaitė
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:363), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-79) A.Ercmonaitė
Priimtas
41 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:1330), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-100) A.Ercmonaitė
Priimtas
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:1730), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., SALDENĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-78) A.Ercmonaitė
Priimtas
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4124/0400:168), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., TINTINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-97) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4124/0400:177 IR KAD. NR. 4124/0400:178), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., TINTINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-102) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4164/0600:70), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., KAUŠIADALOS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-125) A.Ercmonaitė
Priimtas
46 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0700:2010), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., ŽALIOJOJE G. 58, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-108) A.Ercmonaitė
Priimtas
47 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0400:30), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., JADVYGIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-106) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4177/0300:56, kad. Nr. 4177/0300:293 ir kad. Nr. 4177/0300:305), esančiū Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Parapijoniškių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
49 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4180/0200:525), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., DVARYKŠČIŲ K., DETALIOJO PLANO (Nr. T1-142) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0400:188), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., PUTINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-137) A.Ercmonaitė
Priimtas
51 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0400:446), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., VABALIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-87) A.Ercmonaitė
Priimtas
52 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0600:196), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., DOBROMISLĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-86) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0100:40), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-112) A.Ercmonaitė
Priimtas
54 DĖL KITOS PASKIRTIES – VENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ TARITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0100:12), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., ROKANTIŠKIŲ K., JUOZAPO MONTVILO G. 28, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-84) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 Dėl kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0800:832, kad nr. 4110/0800:835, kad. Nr. 4110/0800:836, kad. Nr. 4110/0800:2234, kad. Nr. 4110/0800:2235 ir kad. Nr. 4132/0600:2236) bei kitos paskirties – komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0800:4182), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
56 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0500:804, KAD. NR. 4110/0500:805 IR KAD. NR. 4110/0500:806), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., UŽLANDŽIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-126) A.Ercmonaitė
Priimtas
57 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., BEZDONIŲ MSTL., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-138) A.Ercmonaitė
Priimtas
58 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., PALIULIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-134) A.Ercmonaitė
Priimtas
59 Dėl žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Kalno g. ir Vilijos g., kaip visuomenės poreikiams skirtų teritorijų, suformavimo A.Ercmonaitė
Priimtas
60 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies, esančios Nemenčinės sen., vietovės lygmens bendrojo plano rengimo A.Ercmonaitė
Priimtas
61 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano aiškinamojo rašto 6 sk. 6.3.4. punkto pakeitimo A.Ercmonaitė
Priimtas
62 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBEI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-131) R.Gerdvilis
Priimtas
63 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Savivaldybės kontrolieriui Janui Sinickiui A.Bulnis
Priimtas
64 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS (Nr. T1-121) L.Kotlovska
Priimtas
65 DEL VIETOS BENDRUOMENIU SAVIVALDOS 2013-2015 METU PROGRAMOS LESU VIETOS BENDRUOMENIU SPRENDIMAMS IGYVENDINTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEJE 2015 METAIS SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO (Nr. T1-118) L.Kotlovska
Priimtas
66 DĖL VILNIAUS RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (Nr. T1-136) M.Rekst
Priimtas
67 Dėl 2014 metų Vilniaus rajono savivaldybės mero ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos ataskaitos M.Rekst
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10
11
1213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams