Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 23
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2014-11-28
Posėdžio data 2014-11-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-491) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-522) D.Šidlauskienė
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-533) D.Šidlauskienė
Priimtas
4 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINEI BIBLIOTEKAI (Nr. T1-495) B.Maliušickaja
Priimtas
5 DĖL ALMANTO MIKULSKIO PAVELDIMO TURTO MOKESČIO B.Maliušickaja
Priimtas
6 DĖL VESLANOS PAVLIUK PAVELDIMO TURTO MOKESČIO B.Maliušickaja
Priimtas
7 DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS PRATĘSIMO SU UAB „OMNITEL“ (Nr. T1-509) B.Maliušickaja
Priimtas
8 DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS PRATĘSIMO SU UAB „JU&RE“ (Nr. T1-510) B.Maliušickaja
Priimtas
9 DĖL VILNIAUS R. RIEŠĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-523) L.Andruškevič
Priimtas
10 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO (Nr. T1-536) L.Andruškevič
Priimtas
11 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO KALVELIŲ STANISLOVO MONIUŠKOS GIMNAZIJAI (Nr. T1-497) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO GIMNAZIJAI (Nr. T1-498) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS MUZIKOS MOKYKLAI (Nr. T1-517) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO KALVELIŲ VAIKŲ DARŽELIUI (Nr. T1-502) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO NEMĖŽIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI (Nr. T1-499) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO RIEŠĖS VAIKŲ DARŽELIUI (Nr. T1-500) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO RUDAMINOS VAIKŲ LOŠELIUI-DARŽELIUI (Nr. T1-501) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl turto perdavimo Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų lopšeliui - darželiui L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINEI BIBLIOTEKAI (Nr. T1-512) E.Šot
Priimtas
20 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPEI (Nr. T1-511) E.Šot
Priimtas
21 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. T3-230 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MUZIEJŲ IR JŲ FILIALŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ SĄRAŠO PAPILDYMO (Nr. T1-513) E.Šot
Priimtas
22 DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, KURIŲ VISAS ARBA DALIS DARBO LAIKO SKIRIAMAS VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJAI VYKDYTI, IŠLAIKYMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-525) L.Binkevič
Priimtas
23 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 25 d. sprendimo „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio savarankiško gyvenimo namų „po vienu stogu“ komunalinių ir kitų paslaugų teikimo gyventojams mokesčio tvirtinimo“ pakeitimo S.Stankevič
Priimtas
24 SPRENDIMAS DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ZONŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO (Nr. T1-490) T.Buiko
Priimtas
25 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T3-73 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO IR PRIEŽIŪROS VILNIAUS RAJONE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. T1-524) T.Buiko
Priimtas
26 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T3-255 „DĖL MOKESČIO UŽ PADIDINTĄ IR SPECIFINĘ TARŠĄ SKAIČIAVIMO IR TAIKYMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-530) M.Romanovski
Priimtas
27 DĖL AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDŲ AUDITO PASLAUGOMS ATLIKTI (Nr. T1-531) M.Romanovski
Priimtas
28 DĖL AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDŲ AUDITO PASLAUGOMS ATLIKTI (Nr. T1-532) M.Romanovski
Priimtas
29 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIES IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-492) V.Žvirblienė
Priimtas
30 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-506) V.Žvirblienė
Priimtas
31 Dėl VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo V.Žvirblienė
Priimtas
32 DĖL INVESTICINIO PROJEKTO VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS STERILIZACINĖS ATNAUJINIMO PATVIRTINIMO (Nr. T1-516) V.Žvirblienė
Priimtas
33 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-07-25 SPRENDIMO Nr. T3-251 ,,DĖL STUDENTO-REZIDENTO (KARDIOLOGO) STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-493) V.Žvirblienė
Priimtas
34 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T3-89 ,,DĖL PASKOLOS ĖMIMO“ PRIEDO PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO (Nr. T1-534) E.Dovgerd
Priimtas
35 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T3-471 „DĖL PROJEKTO „MAIŠIAGALOS DVARO PRITAIKYMAS KULTŪROS POREIKIAMS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-535) E.Dovgerd
Priimtas
36 DĖL STADIONO GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K., TRASOS PERTVARKYMO (Nr. T1-488) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL NERIES TERASŲ GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., KERMUŠIŠKIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-489) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL MŪRININKŲ GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., MŪRININKŲ K., TRASOS PRATĘSIMO (Nr. T1-487) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-29 SPRENDIMO NR. T3-315 1 PUNKTE (Nr. T1-537) A.Ercmonaitė
Priimtas
40 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. T1-543) A.Ercmonaitė
Priimtas
41 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:1072) IR KITOS PASKIRTIES – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS – MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:1071), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., NAUJASODŽIŲ VS., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-514) A.Ercmonaitė
Priimtas
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0200:458), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-504) A.Ercmonaitė
Priimtas
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0200:929), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., DIDŽIASALIO K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-505) A.Ercmonaitė
Priimtas
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4174/0100:624 IR KAD. NR. 4174/0100:886), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-538) A.Ercmonaitė
Priimtas
45 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:1176), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-540) A.Ercmonaitė
Priimtas
46 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:1212), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-520) A.Ercmonaitė
Priimtas
47 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:1843), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-521) A.Ercmonaitė
Priimtas
48 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4107/0600:163), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., SAKIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-527) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4130/0200:114), esančio Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Verkšonių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
50 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4137/0100:29), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., PRŪDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-529) A.Ercmonaitė
Priimtas
51 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0300:52 IR KAD. NR. 4162/0300:199), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-541) A.Ercmonaitė
Priimtas
52 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:524), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., SODŽIAUS G. 13, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-539) A.Ercmonaitė
Priimtas
53 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:3315), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KUPRIONIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-528) A.Ercmonaitė
Priimtas
54 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:967), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
55 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0200:59), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., NAUJAKIEMIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-518) A.Ercmonaitė
Priimtas
56 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0600:762, kad. Nr. 4117/0600:785, kad. Nr. 4117/0600:825 ir kad. Nr. 4117/0600:859), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
57 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0200:899), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-519) A.Ercmonaitė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03
040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams