Vertikalus
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams

Darbuotojų informacija
PagiriųSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Seniūno pavaduotoja l. e. seniūno pareigas Vladislava Vanagel-Tribocka Rodyti 5 +370(5)2605157 Spausdinti vieną įrašą
Inspektorė Ana Bitovt Rodyti 3 +370(5)2400863 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Jelena Beliak Rodyti 1 +370(5)2605960 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Natalija Gaidamovičienė Rodyti +370(5)2401511 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. finansininkė Jolanta Romanovska 2 +370(5)2400560 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Olga Altuch Rodyti 1 +370(5)2400432 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. raštvedė Božena Maconko Rodyti 4 +370(5)2605444 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. soc. darbo organizatorė Katažina Ruselevič Rodyti 7 +370(5)2605378 Spausdinti vieną įrašą
Vaiko priežiūros atostogose Jurgita Marcecha Rodyti +370(5)2401187 Spausdinti vieną įrašą
Vaiko priežiūros atostogose Viktorija Pogolska Rodyti +370(5)2401654 Spausdinti vieną įrašą
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją