Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 62
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2018-06-29
Posėdžio data 2018-06-29 08:35:38
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo M. Rekst, Savivaldybės merė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO (Nr. T1-211) M. Rekst, Savivaldybės merė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-217) D. Šidlauskienė, Biudžeto planavimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-216) D. Šidlauskienė, Biudžeto planavimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES SU VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINE POLIKLINIKA (Nr. T1-206) P. Tondrik, Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI (Nr. T1-200) I. Ingelevič, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
7 T1-199 Dėl korupcijos indekso ir skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijų VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje ir VšĮ Nemenčinės poliklinikoje patvirtinimo V. Žvirblienė, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytoja, l. e. Savivaldybės gydytojo pareigas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL STUDENTO-REZIDENTO (KARDIOLOGO) IR STUDENTO-REZIDENTO (NEUROLOGO) STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-201) V. Žvirblienė, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytoja, l. e. Savivaldybės gydytojo pareigas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M.VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-210) V. Žvirblienė, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytoja, l. e. Savivaldybės gydytojo pareigas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VILNIAUS R. ZUJŪNŲ GIMNAZIJOS ČEKONIŠKIŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE STEIGIMO (Nr. T1-222) S. Ryžova, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. skyriaus vedėjo pareigas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T3-69 „DĖL 2018-2019 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO“ PRIEDO PAKEITIMO (Nr. T1-223) S. Ryžova, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. skyriaus vedėjo pareigas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL 2018 M. SAUSIO 26 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. T3-7 PATVIRTINTO MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO 25 PUNKTO PANAIKINIMO (Nr. T1-218) S. Ryžova, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. skyriaus vedėjo pareigas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL VILNIAUS R. GLITIŠKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., GLITIŠKIŲ K., LIEPŲ AL. 20, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-215) S. Ryžova, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. skyriaus vedėjo pareigas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL VILNIAUS R. DŪKŠTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., DŪKŠTŲ K., PIJORŲ G. 3, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-214) S. Ryžova, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. skyriaus vedėjo pareigas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJOS ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-213) S. Ryžova, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. skyriaus vedėjo pareigas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise S. Ryžova, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. skyriaus vedėjo pareigas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VILNIAUS R. MEDININKŲ MOKYKLOS-DARŽELIO VIETOS PROJEKTO, FINANSUOTINO PAGAL KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M.“ PRIEMONĘ „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ BEI INFRASTRUKTŪROS TVARKYMAS IR ĮRENGIMAS“ NR. LEADER-19.2-SAVA-7, ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-224) D. Korvin – Piotrovska, Investicijų skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M.“ PRIEMONĘ „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ BEI INFRASTRUKTŪROS TVARKYMAS IR ĮRENGIMAS“ NR. LEADER-19.2-SAVA-7, ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-221) D. Korvin – Piotrovska, Investicijų skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PROJEKTO „PIKELIŠKIŲ IR MOZŪRIŠKIŲ DVARŲ ŽELDYNO TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO AREALO SUTVARKYMAS BEI PAŽEISTŲ ŽEMIŲ TVARKYMAS VILNIAUS RAJONE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-212) D. Korvin – Piotrovska, Investicijų skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO (Nr. T1-220) M. Romanovski, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL TURTO PERDAVIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PATIKĖJIMO TEISE PAVYZDINĖS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-226) M. Romanovski, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL SODININKŲ BENDRIJOS „ŽARA“ KELIŲ PERĖMIMO (Nr. T1-197) B. Aliaševičienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T3-36 " DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. T1-196) V. Kundinovič, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja
Įtrauktas į darbotvarkę
24 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T3-314 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-225) A. Černiauskienė, Savivaldybės mero patarėja
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PLUKIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K.; AGUONŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO IR SIAUROSIOS G. TRASOS PRATĘSIMAS BAJORŲ K.; ŽALIOSIOS G. TRASOS PRATĘSIMO SALDENĖS K. (Nr. T1-203) A. Komarovska, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL SAULĖTEKIO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO, MELIORATORIŲ 1-OSIOS G. TRASOS SUTRUMPINIMO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., DUSINĖNŲ K. (Nr. T1-202) A. Komarovska, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL TADEUŠO KONVICKIO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO, PERGALĖS G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K. (Nr. T1-207) A. Komarovska, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-25 SPRENDIMO NR. T3-176 GRAFINĖS DALIES PATIKSLINIMO (Nr. T1-208) A. Komarovska, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Kiemelių k., Maišiagalos sen., Moliūnų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo A. Komarovska, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-29 SPRENDIMO NR. T3-586 1 PUNKTO PATIKSLINIMO (Nr. T1-204) A. Komarovska, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-12-09 SPRENDIMO NR. T3-349 1.5 PAPUNKČIO PANAIKINIMO (Nr. T1-219) A. Komarovska, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., JUODŠILIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-198) A. Komarovska, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., KENOS K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-209) A. Komarovska, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS ( SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ) 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. T1-188) H. Blaževič, Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KULTŪROS MINISTERIJOS REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ (Nr. T1-227) G. Golubovska, Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistė, l. e skyriaus vedėjo pareigas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03
040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams