Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 43
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2016-04-29
Posėdžio data 2016-04-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-140) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T3-561 „DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEI KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE“ PATIKSLINIMO (Nr. T1-143) L.Lipnicka
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-29 SPRENDIMO NR. T3-568 ,,DĖL TURTO PERDAVIMO IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-149) L.Lipnicka
Priimtas
4 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-28 SPRENDIMO NR. T3-91 ,,DĖL TURTO PERDAVIMO IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-142) L.Lipnicka
Priimtas
5 DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIAM KULTŪROS CENTRUI (Nr. T1-128) L.Lipnicka
Priimtas
6 Dėl gyvenamųjų patalpų Vilniaus r., Maišiagalos sen., Gudelių k., Ežero g. 42-2 ir ūkio pastato dalies pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
7 Dėl buto Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 7-316 pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
8 Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės sen., Pučkalaukio k., Bažnyčios g. 35 - 1 pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
9 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. T1-174) L.Andruškevič
Priimtas
10 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMU NR. T3-13, DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-173) L.Andruškevič
Priimtas
11 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-01-30 SPRENDIMO NR. T3-7 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMENČINĖS IR RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIŲ KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ SKYRIŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ SĄRAŠO PAPILDYMO (Nr. T1-167) E.Šot
Priimtas
12 DĖL PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGŲ ASMENIMS, NEAPDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU, IR ASMENIMS, KURIEMS GYDYMO TERMINAS, UŽ KURĮ SUMOKA TERITORINĖ LIGONIŲ KASA, YRA PASIBAIGĘS, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-150) E.Kačanovskienė
Priimtas
13 DĖL OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ 2016 METAIS, PATVIRTINIMO (Nr. T1-141) R.Gerdvilis
Priimtas
14 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS (Nr. T1-178) M.Romanovski
Priimtas
15 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NEMENČINĖS KOMUNALININKAS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO (Nr. T1-169) M.Romanovski
Priimtas
16 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NEMĖŽIO KOMUNALININKAS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO (Nr. T1-168) M.Romanovski
Priimtas
17 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T3-39 ,,DĖL PASKOLOS ĖMIMO“ PRIEDO PAKETIMO IR PAPILDYMO (Nr. T1-160) A.Matveiko
Priimtas
18 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-25 SPRENDIMO NR. T3-45 ,, DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIAM MUZIEJUI“ PATIKSLINIMO (Nr. T1-170) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS ŠALTINIO (SAULĖS, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KT.) PANAUDOJIMAS VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS VAIKŲ DARŽELYJE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-153) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS ŠALTINIO (SAULĖS, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KT.) PANAUDOJIMAS VILNIAUS RAJONO PAGIRIŲ „PELĖDŽIUKO“ VAIKŲ DARŽELYJE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-158) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS ŠALTINIO (SAULĖS ENERGIJOS) PANAUDOJIMAS VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖJE POLIKLINIKOJE, ADRESU LAISVĖS PR. 79, VILNIUS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-152) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SUŽIONIŲ SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO ŠILDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS, ĮRENGIANT ŠILUMOS SIURBLIUS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-151) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS JANO SINICKIO VALSTYBĖS TARNYBOS PRATĘSIMO (Nr. T1-159) V.Rudinskaja
Priimtas
24 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS NARIO PAKEITIMO (Nr. T1-171) T.Demeško
Priimtas
25 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO PAVADAVIMO (Nr. T1-166) T.Demeško
Priimtas
26 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. T1-175) T.Demeško
Priimtas
27 DĖL SUDERVĖS BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJO KABINETO ĮRENGIMO (Nr. T1-172) N.Kečina
Priimtas
28 DĖL 2015 M. GEGUŽĖS 29 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-221 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-124) E.Jablonska
Priimtas
29 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T3-147 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ“ PAPILDYMO (Nr. T1-179) E.Jablonska
Priimtas
30 DĖL ŽALIOSIOS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., SALDENĖS K. (Nr. T1-129) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠLAITO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS.; ĄŽUOLŲ G., EGLIŲ G., BIJŪNŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K.; SMILČIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RIEŠĖS K. (Nr. T1-130) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL GANYKLŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., GENIŲ K. (Nr. T1-116) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŽEMAIČIŲ GATVĖS TRASOS SUTRUMPINIMO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., JUODŠILIŲ K. (Nr. T1-136) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL SODŲ GATVĖS TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., KALVELIŲ K.; LAISVĖS GATVĖS TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., KENOS K. (Nr. T1-137) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAUKO G. TRASOS PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., PARUDAMINIO K. (Nr. T1-119) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL KALNO G., ŽIBUČIŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., AKMENIŠKIŲ K. (Nr. T1-131) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŽILĖNŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KIEMELIŲ K. (Nr. T1-118) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL DĖDONIŠKIŲ GATVĖS TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., DĖDONIŠKIŲ K. (Nr. T1-135) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PALIVARKO G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO BEI PUŠYNĖLIO G., ESANČIOS PAGIRIŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-125) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠYPSENŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K.; SAKALŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., JADVYGIŠKIŲ K. (Nr. T1-132) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL SAULĖS G., VĖJO G., ŽEMUOGIŲ G., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., PARAPIJONIŠKIŲ K. (Nr. T1-133) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL AIDO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., DOBROMISLĖS K. (Nr. T1-117) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL NARKYČIŲ G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO BEI DRĄSOS G., ESANČIOS ZUJŪNŲ SEN., PLATINIŠKIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-120) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PAŠILĖS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO IR JOACHIMO LELEVELIO G. TRASOS PERTVARKYMO BEI PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K. (Nr. T1-134) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., ANAVILIO K., BITININKŲ G., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-123) A.Ercmonaitė
Priimtas
46 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., GLITIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-121) A.Ercmonaitė
Priimtas
47 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., GLITIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-122) A.Ercmonaitė
Priimtas
48 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., GLITIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-146) A.Ercmonaitė
Priimtas
49 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MAIŠIAGALOS MSTL., ALGIRDO G., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-147) A.Ercmonaitė
Priimtas
50 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1009), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
51 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:289), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-126) A.Ercmonaitė
Priimtas
52 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4107/0600:20), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., SAKIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-163) A.Ercmonaitė
Priimtas
53 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0200:2209), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., ASIŪKLĖS VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-138) A.Ercmonaitė
Priimtas
54 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:97), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
55 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0400:99), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., JADVYGIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-139) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4137/0100:19 IR KAD. NR. 4137/0100:1060), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., PRŪDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-154) A.Ercmonaitė
Priimtas
57 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4172/0300:601), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., PAKRAUGLĖS VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-155) A.Ercmonaitė
Priimtas
58 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4172/0300:602), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., PAKRAUGLĖS VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-156) A.Ercmonaitė
Priimtas
59 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:923), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., ŠIAUDINĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-161) A.Ercmonaitė
Priimtas
60 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:990), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., ŠIAUDINĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-162) A.Ercmonaitė
Priimtas
61 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0600:837, KAD. NR. 4110/0600:838 IR KAD. NR. 4110/0600:839), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GRIOVIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-157) A.Ercmonaitė
Priimtas
62 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0400:320), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PLATINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-165) A.Ercmonaitė
Priimtas
63 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:0789), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-176) A.Ercmonaitė
Priimtas
64 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO SPECIALIOJO PLANO BRĖŽINYJE TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO (Nr. T1-164) A.Ercmonaitė
Priimtas
65 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos tarnybinio nusižengimo tyrimo Č.Olševski
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
030405
06
070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams