Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 21
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2014-10-03
Posėdžio data 2014-10-03 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-365) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-377) D.Šidlauskienė
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T3-77 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR JOS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ ADMINISTRUOJAMŲ PREKYVIEČIŲ PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR MOKESČIŲ UŽ PREKYBĄ IR KITAS TEIKIAMAS PASLAUGAS SAVIVALDYBĖS IR JOS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ ADMINISTRUOJAMOSE PREKYVIETĖSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-405) B.Maliušickaja
Priimtas
4 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 20 D. SPRENDIMO NR. T3-278 „DĖL 2012 M. KOVO 30 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-76 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR (IR) TEIKTI PASLAUGAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUSTATYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-406) B.Maliušickaja
Priimtas
5 DĖL UAB "NEMĖŽO KOMUNALININKAS" TURTO TEISINĖS REGISTRACIJOS (Nr. T1-378) B.Maliušickaja
Priimtas
6 DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "PAEŽERYS" VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (Nr. T1-390) B.Maliušickaja
Priimtas
7 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS R., BEZDONIŲ SEN., BEZDONIŲ MSTL., ARKLIŲ G. 2-2 PARDAVIMO (Nr. T1-368) B.Maliušickaja
Priimtas
8 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS R., MARIJAMPOLIO SEN., MARIJAMPOLIO K., DVARO G. 4-3 PARDAVIMO (Nr. T1-366) B.Maliušickaja
Priimtas
9 DĖL VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO VŠĮ „VAIKŲ IR PAAUGLIŲ SOCIALINIS CENTRAS“ GLOBOTINIAMS, VYKSTANTIEMS UGDYTIS (Nr. T1-367) B.Maliušickaja
Priimtas
10 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE (Nr. T1-369) S.Stankevič
Priimtas
11 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-126 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-392) L.Andruškevič
Priimtas
12 DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. T1-407) L.Andruškevič
Priimtas
13 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ SKIRTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PERSKIRSTYMO (Nr. T1-410) L.Andruškevič
Priimtas
14 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ (Nr. T1-411) L.Andruškevič
Priimtas
15 DĖL PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO SU UAB ,,AUTOMOTOKETAS'' (Nr. T1-381) L.Andruškevič
Priimtas
16 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO (Nr. T1-391) L.Andruškevič
Priimtas
17 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-137 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMENČINĖS IR RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIŲ KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ SKYRIŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO (Nr. T1-404) E.Šot
Priimtas
18 DĖL TARNYBINIO MĖNESINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUI (Nr. T1-415) E.Šot
Priimtas
19 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T3-95 PAKEITIMO (Nr. T1-397) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 20 D. SPRENDIMO NR.T3-319 PAKEITIMO (Nr. T1-395) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
21 SPRENDIMO „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T3-100 PAKEITIMAS (Nr. T1-409) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR.T3-366 PAKEITIMO (Nr. T1-396) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T3-36 PAKEITIMO (Nr. T1-394) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR.T3-337 PAKEITIMO (Nr. T1-400) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR.T3-509 PAKEITIMO (Nr. T1-398) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR.T3-365 PAKEITIMO (Nr. T1-393) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR.T3-464 PAKEITIMO (Nr. T1-401) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR.T3-470 PAKEITIMO (Nr. T1-399) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR.T3-58 PAKEITIMO (Nr. T1-408) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR.T3-404 PAKEITIMO (Nr. T1-413) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL 2014 M. BALANDŽIO 25 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-140 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2014 METAIS“ 2 P. PATVIRTINTO PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS (Nr. T1-402) R.Gerdvilis
Priimtas
32 Dėl gatvių pavadinimų (32-42) projektai A.Ercmonaitė
Priimtas
33 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0200:1066 IR KAD. NR. 4103/0200:1069), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-414) A.Ercmonaitė
Priimtas
34 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:693), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-386) A.Ercmonaitė
Priimtas
35 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4147/0100:1302 IR KAD. NR. 4147/0100:1304), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MAIŠIAGALOS MSTL., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-383) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4117/0600:762, KAD. NR. 4117/0600:785, KAD. NR. 4117/0600:825 IR KAD. NR. 4117/0600:859), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-384) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0300:275), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-389) A.Ercmonaitė
Priimtas
38 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4180/0400:192, KAD. NR. 4180/0400:194, KAD. NR. 4180/0400:195 IR KAD. NR. 4180/0400:197), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., BAREIKIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-385) A.Ercmonaitė
Priimtas
39 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0600:440), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., DOBROMISLĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-380) A.Ercmonaitė
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0500:11), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., ŠATRININKŲ K., ŠUMSKO PL. 133, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-387) A.Ercmonaitė
Priimtas
41 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS R., JUODŠILIŲ SEN., VALČIŪNŲ K., REIKALINGO GELEŽINKELIO ATŠAKAI ĮRENGTI, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-388) A.Ercmonaitė
Priimtas
42 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., JUODŠILIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-416) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-403) A.Ercmonaitė
Priimtas
44 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUŽIONIŲ SEN., DAUKŠIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-417) A.Ercmonaitė
Priimtas
45 DĖL REKREACINIO POILSIO TAKO NEMENČINĖ – SANTAKA SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-412) A.Ercmonaitė
Priimtas
46 DĖL REKREACINIO TURISTINIO TAKO MEDININKŲ – RUKAINIŲ SENIŪNIJOSE SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-418) A.Ercmonaitė
Priimtas
47 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUŽIONIŲ SENIŪNIJOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS SILEZIJOS VAIVADIJOS ŽYVECO APSKRITIES VENGERSKA GURKA VALSČIAUS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO (Nr. T1-379) D.Levko
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ (Nr. T1-382) E.Jablonska
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
0304050607
08
09
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams