Vertikalus
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams

Darbuotojų informacija
KalveliųSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Seniūnė Kristina Gerasimovič Rodyti 1 +370(5)2495240 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Božena Milto Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Elžbieta Masiulianec Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Helena Varnienė Rodyti Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Jolianta Gulbicka 6 +370(5)2401097 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Justyna Ščerbuk Rodyti 7 +370(5)2400123 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. raštvedė Lucija Jakubovska Rodyti 2 +370(5)2495140 Spausdinti vieną įrašą
Specialistas Miroslav Tučkovski Rodyti 3 +370(5)2400235 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Stanislava Masiulianec Rodyti 4 +370(5)2401237 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. soc. darbo organizatorė Teresa Andraloit Rodyti 6 +370(5)2401056 Spausdinti vieną įrašą
Vaiko priežiūros atostogose Irena Valinauskienė Rodyti +370(5)2401497 Spausdinti vieną įrašą
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją