Vertikalus
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams

Informacija verslininkams
    Vilniaus teritorinė darbo birža informuoja apie naują profesinio mokymo tvarką

 

Gerbiami darbdaviai! Jeigu Jums reikalingi tam tikros kvalifikacijos darbuotojai, kreipkitės į Vilniaus teritorinę darbo biržą, kuri gali Jūsų pasirinktam bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui finansuoti visas arba dalį profesinio mokymo išlaidų.

Į profesinio mokymo priemonę gali būti siunčiami:

●Bedarbiai, nustatyta tvarka įsiregistravę darbo biržoje, kuriems darbo birža per 3 mėnesių laikotarpį negali pasiūlyti tinkamo darbo;
●Įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai, gavę įspėjimą apie atleidimą iš darbo ir nustatyta tvarka įsiregistravę darbo biržoje;
●Bedarbiai ir įspėti apie atleidimą darbingo amžiaus darbuotojai, su kuriais sudaryta trišalė arba dvišalė

profesinio mokymo ir pradėjimo dirbti savarankiškai sutartis.

Profesinis mokymas organizuojamas sudarant trišales ir dvišales sutartis.

Jeigu darbo birža profesinį mokymą organizuoja Trišalės profesinio mokymo ir įdarbinimo sutarties pagrindu, ši sutartis sudaroma tarp teritorinės darbo biržos, darbdavio, kuris įdarbins ar paliks darbuotoją jo darbovietėje, ir bedarbio, kuris bus įdarbintas, ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo, kuris bus paliktas dirbti jo darbovietėje.
Tokiu atveju darbdavys turi teisę:

·         pritarti arba nepritarti asmens pasirinktam profesinio mokymo teikėjui iš Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje paskelbto Profesinio mokymo teikėjų sąrašo;
·         susipažinti su mokymo programos, pagal kurią bus mokomas įdarbinamas asmuo, aprašymu;
·         tikrinti, kaip įgyvendinamas mokymas pas profesinio mokymo teikėją ir (ar) praktikos atlikimo vietoje;
·         priimti praktiniam mokymui asmenį, sudaręs Trišalę praktinio mokymo sutartį su profesinio mokymo teikėju ir asmeniu.

Darbdavys įsipareigoja įdarbinti bedarbį ar įspėtą apie atleidimą iš darbo darbuotoją palikti dirbti jo darbovietėje ne trumpesniam negu 12 mėn. laikotarpiui.
Bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas įsipareigoja dirbti numatytoje darbo vietoje ne trumpesnį negu 6 mėn. laikotarpį.
Darbo birža bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo profesiniam mokymui gali skirti ne daugiau kaip 6 Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) arba 4800 Lt dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 MMA arba 2400 Lt kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti.

Dvišalės sutartys sudaromos tarp teritorinės darbo biržos ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą darbuotojo.

Teritorinė darbo birža minėtų trišalių ar dvišalių sutarčių pagrindu asmeniui išduoda mokymo kuponą, kuriuo įsipareigoja sumokėti asmens pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą.

Išsamią informaciją apie profesinio mokymo organizavimą ir įgyvendinimą teikia Vilniaus teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo skyrius: Birutė Balčiūnaitė tel. (8 5) 272 5083, birute.balciunaite@ldb.lt,
Klientų aptarnavimo skyriai:
Vilniaus miest Salomėja Trinkūnienė, Ramutė Čėplienė; el. paštas: salomeja.trinkuniene@ldb.lt, ramute.cepliene@ldb.lt, (8 5) 272 5909, (8 5) 263 6191.
Vilniaus rajon Vida Stasiūnienė, el. paštas: vida.stasiuniene@ldb.lt, tel. (8 5) 213 9826
Trakų: Oksana Vičkačkienė,: oksana.vickackiene@ldb.lt, tel. (8 528) 55 470
Šalčininkų: Liudmila Afanasjeva, el. paštas: liudmila.afanasjeva@ldb.lt, tel. (8 380)51 215
Širvintų: Jolanta Bučienė, el. paštas: jolanta.buciene@ldb.lt, tel. (8 382) 52 652
Ukmergės: Zita Vasiliauskienė, el. paštas: zita.vasiliauskiene@ldb.lt, tel. (8 340) 62 374 
Švenčionių: Aida Stelmokienė, el. paštas: aida.stelmokiene@ldb.lt, tel. (8 387) 68 217

Plačiau - Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje www.ldb.lt, skiltyje Paslaugos darbdaviams, profesinis mokymas.

 

2012-03-07 

 

 

      2011 m. lapkričio 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T3-422  patvirtino fiksuotų pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2012 metais vykdomai veiklai bei lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2012 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą.

SPRENDIMAS
DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS, 2012 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI PATVIRTINIMO

     Visą išsamią informaciją dėl verslo liudijimo įsigijimo gyventojai gali rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt bei pasikonsultuoti su mokesčių specialistais Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

2012-01-04 

 

Š.m. lapkričio 8 d. VšĮ “Versli Lietuva“ kviečia Jus į projekto
„Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros” – “Eksporto Akademija” – seminarą:
„Profesionalios pardavimo technikos ir sprendimų pardavimas B2B sektoriuje“.

Seminarą ves UAB „TMD Partners“ konsultantas Darius Pietaris,
vienas žymiausių derybų, pardavimo ir asmeninio efektyvumo srities ekspertų, šių mokymų pradininkas Lietuvoje.

Detali renginio programa pridedama.
Dalyvavimas seminare nemokamas.

Renginys vyks viešbutyje „Best Western Vilnius“ Stiklo A salėje (Konstitucijos pr. 14, Vilnius).

Registracija iki š.m. lapkričio 5 d., nurodant įmonės dalyvių kontaktinę informaciją,
el.paštu: r.nedzinskiene@enterpriselithuania.com
(seminare gali dalyvauti ne daugiau 2 dalyviai iš vienos įmonės).

Seminaras bus tiesiogiai transliuojamas ir internetu www.verslilietuva.lt

2011-10-28

 

 Kvietimas gauti nemokamas verslo konsultacijas

 

Paskutinė galimybė nemokamai

 

  •    sudalyvauti išskirtiniame seminare,
  •    susipažinti su verslo gerąją patirtimi išvykoje,
  •    gauti 20 val. individualių konsultacijų verslo pradėjo, vystymo, paramos gavimo ir kt. klausimais

                    

Kviečiame visus Vilniaus rajono ir kitų rajonų gyventojus, galvojančius apie savo verslo kūrimą ar jau įkūrusius savo verslą, sudalyvauti paskutiniuose Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamo projekto „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“ („KEIČIU VEIKLĄ“) renginiuose:

  •     2011 m. splaio 18 d.  8 ak. val. neformalių mokymų seminare „Verslumo ugdymas, streso ir konfliktų valdymas versle;
  •     Spalio pabaigoje nemokamai dalyvauti pažintinėje išvykoje į sėkmingas verslo įmones Molėtų rajone;
  •     Gauti 20 valandų nemokamų individualių verslo konsultacijų, kaip neprarasti turimo verslo, kaip pradėti savo verslą, kaip įsteigti įmonę, kokią veiklos formą pasirinkti, kaip plėsti verslą, kaip gauti pinigų verslo vystymui ar pradėjimui, ES parama verslui, kaip reklamuoti savo verslą, kaip įvertinti konkurentus, savo galimybes ir pan.

       Dalyvavimas projekto renginiuose yra NEMOKAMAS.

       Būtina išankstinė registracija, kuri vyks iki spalio 14 d. telefonu 8 605 57022.

Daugiau informacijos apie projektą ir mokymus Jums suteiks:
VšĮ „Projektvita“ projektų vadovė  Jūratė Motiejūnaitė  tel. mob. 8 605 57022,
el.p. info.vilnius@projektvita.lt
Projekto svetainė www.keiciuveikla.lt

2011-10-06

 

Vilniaus rajono smulkių ir vidutinių verslininkų dėmesiui,

         Informuojame, kad remiantis 2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-273 patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo aprašu (toliau – Aprašas) bei 2011 m. balandžio 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-152 patvirtintais Aprašo pakeitimais, smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, įregistruotos ir vykdančios veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, fiziniai asmenys, siekiantys savarankiško užimtumo, kiti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir atitinkantys šio aprašo reikalavimus, gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo.
       Siekdami gauti daugiau informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teikiamos paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams formas, prioritetus, teises gauti paramą, sąlygas ir paramos teikimo tvarką, skaitykite Aprašą.
      Jeigu turėsite klausimų, galite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyr. specialistę Eliną Dovgerd, kontaktinis tel. ( 8 5) 275 24 63, mob. 861623906.
      Vilniaus rajono savivaldybė yra atvira Jūsų pasiūlymams bei tikisi abipusio bendradarbiavimo.

Aprašas

Prašymas suteikti finansinę paramą iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo

Paraiška įmonės steigimo išlaidoms kompensacijai gauti

 

2011-06-07

 

Gerbiami Vilniaus rajono verslininkai,

       Vilniaus rajono savivaldybės administracija planuoja vykdyti projektą finansuotiną pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ 2.2 priemonę „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“. 
       Projekto įgyvendinimo metu verslininkams ir (ar) jų atstovams bus organizuojami įvairių kompetencijų mokymai ir konferencijos. Taip pat planuojama rengti verslininkų susitikimus, siekiant juose pasidalinti verslininkų gerąja patirtimi vykdant ūkinę-komercinę veiklą, bei planuojama organizuoti išvykas į parodas vyksiančias Lietuvoje ir užsienyje.
       Visus norinčius dalyvauti projekto veiklose prašome užpildyti apklausos anketą. Anketinės apklausos metu siekiame nustatyti planuojamą potencialių projekto dalyvių skaičių, jų poreikius ir lūkesčius, bei tikimės sulaukti Jūsų pasiūlymų. Užpildytas apklausos anketas prašome pateikti ne vėliau kaip iki š. m. birželio 20 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriui, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, 527 kab.
       Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyr. specialistė Elina Dovgerd, kontaktinis tel. ( 8 5) 275 24 63, mob. 861623906.
       Vilniaus rajono savivaldybė yra atvira Jūsų pasiūlymams bei tikisi abipusio bendradarbiavimo.

2011-06-07

 

EKONOMINIUS SUNKUMUS PATIRIANČIŲ ĮMONIŲ DĖMESIUI

         Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama padėti verslininkams išsaugoti darbo vietas, bendradarbiauja su Vilniaus teritorine darbo birža įgyvendinant projektą ,,Laikinieji darbai“.
         Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“.
        Projekto tikslas - remti asmenų išlikimą darbo rinkoje, sudarant galimybes išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse ir skatinti darbo ieškančių asmenų laikiną užimtumą.
        Projekto tikslinė grupė – ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojai, dirbantys ne visą darbo laiką .
        Projekto trukmė 3 metai - pradžia 2009 m. spalio 15 d., pabaiga 2012 m. spalio 14 d.
        Pagrindinė projekto veikla – viešųjų darbų priemonės organizavimas
        Numatomų atlikti viešųjų darbų pobūdis – įmonės gerbūvio gerinimas (aplinkos tvarkymo, apželdinimo, smulkūs remonto darbai).
        Reikalingi dokumentai:
       
-įmonės, patiriančios ekonominius sunkumus, nustatytos formos pasiūlymas dalyvauti projekte, kuriame turi būti nurodomos darbų apimtys, planuojami darbų atlikimo terminai, ketinamų įdarbinti darbuotojų skaičius ir kita;
       - dokumentai, patvirtinantys ne dėl nuo darbuotojų priklausančių aplinkybių nustatytą nepilną darbo laiką (nustatyta tvarka patvirtintos įsakymų kopijos ar įsakymų išrašai, valdymo organų protokoliniai nutarimai ir kt.);
       - nustatytos formos informacija apie įmonės veiklą per pastaruosius metus.
       Kartu su pasiūlymais turi būti pateiktos darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, darbo sutarčių kopijos.
       Apmokėjimas: darbdaviams bus mokama kompensacija darbo užmokesčiui už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuota pagal to mėnesio galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį, privalomojo socialinio draudimo įmoka, apskaičiuota nuo nurodyto darbo užmokesčio bei kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant privalomojo socialinio draudimo įmokų sumą).
       Rezultatų siekiamumas – išlaikyti 60 % projekto dalyvių darbo vietų, praėjus 6 mėnesiams nuo dalyvavimo priemonėje pabaigos, t.y. su jais neturi būti nutrauktos darbo sutartys.
       Ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbdavių, pateikusių pasiūlymus dėl viešųjų darbų atlikimo, atranka Vilniaus teritorinėje darbo biržoje bus vykdoma ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.
       PASTABA: Tas pats darbdavys per kalendorinius metus gali įgyvendinti viešuosius darbus ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse tik vieną kartą.
       Kviečiame Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančias įmones, patiriančias ekonominius sunkumus, dalyvauti projekte ir pasinaudoti teikiama finansine parama, siekiant išsaugoti darbo vietas.
     
Darbdavių pasiūlymai dėl viešųjų darbų įgyvendinimo  priimami Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriuje adresu  S.Žukausko g. 22/ J. Kubiliaus g. 2.
      
 Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriuje, Aguonų g. 10, 4 kab., Virginija Akranavičienė, tel. (8 5) 213 97 47.

 

  2011-10-14

 

INFORMACIJA MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖMS, PREKIAUJANČIOMS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

       Mažmeninės prekybos įmonės, turinčios licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (išskyrus įmones, prekiaujančias alkoholiniais gėrimais tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiose prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams, taip pat įmones, kurioms savivaldybės tarybos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apribojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), turi iki 2009 m. kovo 1 d. kreiptis į licencijas išdavusias institucijas su prašymu patikslinti šias licencijas ir įrašyti, kad prekybos alkoholiniais gėrimais laikas – nuo 8 iki 22 valandos. (Žin., 2008, Nr. 150-6090)

Primename, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigalioja Alkoholio kontrolės įstatymo 3 dalies 11 punktas (Žin., 1995, Nr. 44-1073).
                    „Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama nuo 22 valandos iki 8 valandos mažmeninės prekybos įmonėse (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus atvejus). Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiose prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams“.

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS

    Juridinius asmenis, kurių buveinė yra Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, registruoja valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, Lvovo g. 25, Vilnius, tel.: (8~5) 2662 190, (8~5) 2662 195.

 KUR ĮSIGYTI VERSLO LIUDIJIMĄ?

      Verslo liudijimus išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje yra gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta. Išsamesnę informaciją rasite interneto svetainėje www.vmi.lt
                      Vilniaus rajono gyventojai dėl verslo liudijimų turėtų kreiptis į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyrių, Ulonų g. 2, Vilnius, tel.: (8~5)  2714 890.

Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-03 16:25:22