Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 42
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2016-03-25
Posėdžio data 2016-03-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-91) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEI KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T1-93) L.Lipnicka
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, 2016 M. SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-76) L.Lipnicka
Priimtas
4 DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO SU UAB „AUTOPLAZA“ (Nr. T1-78) L.Lipnicka
Priimtas
5 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ TURTĄ (Nr. T1-110) L.Lipnicka
Priimtas
6 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMU NR. T3-45, DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-77) L.Lipnicka
Priimtas
7 DĖL POILSIO BEI TURIZMO SEZONO LAIKOTARPIO NUSTATYMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE (Nr. T1-98) L.Lipnicka
Priimtas
8 DĖL UAB „VILNIAUS RAJONO PROFILAKTINĖ DEZINFEKCIJOS STOTIS“ 2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. T1-105) L.Lipnicka
Priimtas
9 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-104) L.Andruškevič
Priimtas
10 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKYKLŲ KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO GRUPĖSE 2016-2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. T1-103) L.Andruškevič
Priimtas
11 SPRENDIMAS DĖL 2016-2017 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-102) L.Andruškevič
Priimtas
12 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMO (Nr. T1-94) L.Andruškevič
Priimtas
13 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. T1-75) E.Šot
Priimtas
14 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMU NR. T3-407 PATVIRTINTO NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ PATALPŲ IR STATINIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO (Nr. T1-79) R.Gerdvilis
Priimtas
15 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2016 METAIS (Nr. T1-109) R.Gerdvilis
Priimtas
16 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TREJŲ METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO, KOORDINAVIMO BEI STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-112) A.Matveiko
Priimtas
17 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-100) E.Kačanovskienė
Priimtas
18 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. T1-101) V.Žvirblienė
Priimtas
19 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-113) V.Žvirblienė
Priimtas
20 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2016 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VEIKLOS VERTINIMO KIEKYBINIŲ BEI KOKYBINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-95) V.Žvirblienė
Priimtas
21 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIES IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-96) V.Žvirblienė
Priimtas
22 DĖL AUDITO ATLIKIMO VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖJE POLIKLINIKOJE (Nr. T1-97) V.Žvirblienė
Priimtas
23 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR DĖL PRITARIMO VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. T1-107) O.Kačanas
Priimtas
24 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS 2016 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VEIKLOS VERTINIMO KIEKYBINIŲ BEI KOKYBINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-108) O.Kačanas
Priimtas
25 DĖL AUDITO ATLIKIMO VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOJE (Nr. T1-106) O.Kačanas
Priimtas
26 DĖL OŽIARŪČIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K.; KRIAUŠIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., GILUŽIŲ K.; PIENIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., ŽEMŲJŲ RUSOKŲ VS. (Nr. T1-82) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PIEVŲ G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., PRŪDIŠKIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-87) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL SLĖNIO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., JUODŠILIŲ K. (Nr. T1-73) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL KOPIJOS 2-OSIOS G., KOPIJOS 4-OSIOS G. TRASŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., AKMENIŠKIŲ K., SOD. B-JOJE „KOPIJA“ (Nr. T1-83) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL SMĖLIO G., TRUMPOSIOS G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., GUDELIŲ K. (Nr. T1-84) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAKŠTINGALŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., PALIULIŠKIŲ K. (Nr. T1-85) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ĄŽUOLYNO G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., GLITIŠKIŲ K. (Nr. T1-86) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL SMĖLIO G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., JADVYGIŠKIŲ K., BEI RIEŠUTŲ G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., KUNOS K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T1-89) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL SMILGŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., PARAPIJONIŠKIŲ K.; STIRNŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K. (Nr. T1-88) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL MEDVIEDIŠKIŲ G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., MEDVIEDIŠKIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-90) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŽALIOSIOS G. TRASOS PATIKSLINIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ZUJŪNŲ K. (Nr. T1-57) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-19 SPRENDIMO NR. T3-57 1. PUNKTO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-99) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., KŪLIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-74) A.Ercmonaitė
Priimtas
39 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:678), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-81) A.Ercmonaitė
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:1009), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-111) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL KITOS PASKIRTIES – VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4127/0300:267), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., EGLINĖS VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-92) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4180/0300:162), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., UŽUKENĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-80) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl 2015 metų Vilniaus rajono savivaldybės mero ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos ataskaitos M.Rekst
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03
040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams