Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 37
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2015-11-20
Posėdžio data 2015-11-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-510) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-515) D.Šidlauskienė
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-520) D.Šidlauskienė
Priimtas
4 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2016 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (Nr. T1-485) L.Lipnicka
Priimtas
5 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T3 – 161 ,,DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO“ PANAIKINIMO (Nr. T1-503) L.Lipnicka
Priimtas
6 DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-518) L.Lipnicka
Priimtas
7 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-519) L.Lipnicka
Priimtas
8 DĖL PANAUDOS SUTARTIES DALINIO PAKEITIMO SU VIEŠĄJĄ ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO CENTRINE POLIKLINIKA (Nr. T1-484) L.Lipnicka
Priimtas
9 DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI (Nr. T1-506) L.Lipnicka
Priimtas
10 Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Pakrantės g. 6-4 pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
11 DĖL V. STASIULIO ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. T1-504) L.Lipnicka
Priimtas
12 DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS PRATĘSIMO SU DANUTA KUKIENE (Nr. T1-505) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS SUDĖTIES KEITIMO (Nr. T1-524) A.Matveiko
Priimtas
14 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ (Nr. T1-526) A.Matveiko
Priimtas
15 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ „VILNIJOS ŽUVYS“ (Nr. T1-533) L.Binkevič
Priimtas
16 DĖL AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDŲ AUDITO PASLAUGOMS ATLIKTI (Nr. T1-534) M.Romanovski
Priimtas
17 DĖL AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDŲ AUDITO PASLAUGOMS ATLIKTI (Nr. T1-535) M.Romanovski
Priimtas
18 DĖL UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO (Nr. T1-539) M.Romanovski
Priimtas
19 DĖL UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO (Nr. T1-538) M.Romanovski
Priimtas
20 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ETALGA 2015-2017 METŲ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICINIO PLANO DERINIMO (Nr. T1-527) M.Romanovski
Priimtas
21 DĖL JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-501) E.Kačanovskienė
Priimtas
22 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO (Nr. T1-469) V.Žvirblienė
Priimtas
23 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR.T3-93 ,, DĖL INVESTICINIO PROJEKTO „VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS SKAITMENINIO RADIOLOGIJOS APARATO ĮSIGIJIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-494) V.Žvirblienė
Priimtas
24 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO TURTO PERLEIDIMO (PARDAVIMO) (Nr. T1-528) V.Žvirblienė
Priimtas
25 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖJE POLIKLINIKOJE ATLIEKAMO MOKAMO KRAUJO BIOCHEMINIO SMEGENŲ NATRIURETINIO PEPTIDO ( PRO-BNP -RODIKLIS) TYRIMO KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-529) V.Žvirblienė
Priimtas
26 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T3-7 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMENČINĖS IR RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIŲ KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ SKYRIŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ SĄRAŠO PAPILDYMO (Nr. T1-493) E.Šot
Priimtas
27 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS BEZDONIŲ ,,SAULĖTEKIO'' PAGRINDINĖS MOKYKLOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-458) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS BEZDONIŲ JULIJAUS SLOVACKIO GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-457) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS EGLIŠKIŲ ŠV. JONO BOSKO GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERILIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-502) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PAGIRIŲ GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTIO, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-470) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RUDAMINOS FERDINANDO RUŠČICO GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-486) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VALČIŪNŲ VIDURINĖS MOKYKLOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-480) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL VILNIAUS RAJONO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-479) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJAI (Nr. T1-459) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO MICKŪNŲ GIMNAZIJAI (Nr. T1-516) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO EGLIŠKIŲ ŠV. JONO BOSKO GIMNAZIJAI (Nr. T1-507) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJAI (Nr. T1-508) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO VALČIŪNŲ VIDURINEI MOKYKLAI (Nr. T1-481) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO ZUJŪNŲ VIDURINEI MOKYKLAI (Nr. T1-460) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO VERIŠKIŲ PRADINEI MOKYKLAI (Nr. T1-517) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T3-238 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-522) L.Andruškevič
Priimtas
42 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO MOKINIO KREPŠELIO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-525) L.Andruškevič
Priimtas
43 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO 2015-2016 M. PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO (Nr. T1-532) L.Andruškevič
Priimtas
44 DĖL VILNIAUS R. RIEŠĖS VAIKŲ DARŽELIO DIREKTORĖS STASĖS KERAGALVIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ (Nr. T1-509) L.Andruškevič
Priimtas
45 Dėl Stadiono g. ,esančios Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., pavadinimo suteikimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŽIBURIŲ G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K.; SEDULŲ G., ESANČIOS BUKIŠKIO K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO; GAILAŠIŲ G. TRASOS PERTVARKYMO AVIŽIENIŲ K. (Nr. T1-461) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 Dėl Senojo Ukmergės kel., esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., trasos pratęsimo; Tulpių g., esančios Avižienių k., trasos pratęsimo ir pertvarkymo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL MELISŲ G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K.; DIEMEDŽIŲ G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T1-496) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL TRUMPOSIOS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO BEI MALŪNO G., ŠILO G., PAKALNĖS G., STATYBININKŲ G., VĖTRUNGĖS G. TRASŲ PRATĘSIMO IR PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., BEZDONIŲ MSTL. (Nr. T1-474) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL GEGUŽINĖS G. SLĖNIO G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., TINTINIŠKIŲ K. (Nr. T1-462) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL SLĖNIO GATVĖS TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV, JUODŠILIŲ SEN., PRŪDIŠKIŲ K. (Nr. T1-449) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 Dėl Kuosinės gatvės, esančios Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kuosinės k., trasos pertvarkymo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ATEITIES G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., LAVORIŠKIŲ SEN., LAVORIŠKIŲ K. (Nr. T1-463) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL STEPONO BATORO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., MICKŪNŲ MSTL. (Nr. T1-464) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL DRAUGŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., UOSININKŲ I K. (Nr. T1-500) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 Dėl Beržyno g., Pušyno g., esančių Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., pavadinimų suteikimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-21 SPRENDIMO NR. T3-370 1.2. PUNKTO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-465) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL GLUOSNIŲ G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., DIDŽIASALIO K.; NEMĖŽOS G., ESANČIOS MURLINĖS K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T1-477) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL PARIBIO G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., PALIEPIŲ K.; STALIŲ G., ESANČIOS SKAIDIŠKIŲ K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T1-454) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL ARKLIŲ G., SPORTO G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K. (Nr. T1-498) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL LYGLAUKIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO; ŠV. FAUSTINOS G. TRASOS PERTVARKYMO IR PRATĘSIMO; MIŠKO G. TRASOS PRATĘSIMO (Nr. T1-489) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL VILTIES G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., AŠMENOS KELIO K.; PAKALNĖS G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K. (Nr. T1-497) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL ŠV. ANTANO G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., DIDŽIASALIO K.; ĄŽUOLYNO G., TOPOLIŲ G.,ESANČIŲ KUPRIONIŠKIŲ K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T1-476) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL VINGIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K. (Nr. T1-495) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL VERBŲ G. TRASOS PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K.; SODININKŲ G. PAVADINIMO PANAIKINIMO PIKELIŠKIŲ K.; PETRUČŲ G. TRASOS PRATĘSIMO PETRUČŲ VS. (Nr. T1-450) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
66 DĖL EGLIŲ G., PAČTINĖS G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., PAŠILIŲ K. (Nr. T1-466) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
67 Dėl Mėnulio g., esančios Vilniaus r. sav., Riešės sen., Nemenčinėlės k., pavadinimo suteikimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
68 DĖL GIRININKIJOS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., DUKELIŲ K., GEGUŽINĖS VS., ŠVEICARŲ K. (Nr. T1-451) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
69 Dėl Akacijų gatvės, esančios Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Totoriškių k., pavadinimo suteikimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
70 DĖL DVARO G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., PETEŠOS K. (Nr. T1-448) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
71 DĖL KALVŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., ŽEMAGULIŲ K. (Nr. T1-467) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
72 DĖL KLEVINŲ G., VERSMIŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., KLEVINŲ K. (Nr. T1-488) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
73 DĖL DIDŽIOSIOS G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., KYVIŠKIŲ K. (Nr. T1-487) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
74 DĖL BIČIŲ G., MEDAUS G., ESANČIŲVILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., LEIČIŲ K.; KALNŲ G., ESANČIOS NAUJOSIOS VS.; LEVANDŲ G., ESANČIOS ZUJŪNŲ K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO BEI TERASŲ G. TRASOS PRATĘSIMO ZUJŪNŲ K. (Nr. T1-452) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
75 Dėl Sėkmės g., esančios Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Kriaučiūnų k., pavadinimo suteikimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
76 DĖL PAMIŠKĖS G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., DVARYKŠČIŲ K.; GUDELIŲ G., ESANČIOS GUDELIŲ K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T1-468) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
77 DĖL BALANDŽIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO IR SMĖLIO G. TERASOS SUTRUMPINIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K. (Nr. T1-499) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
78 DĖL ŠUMSKO MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-491) A.Ercmonaitė
Priimtas
79 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., PUČKALAUKIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-453) A.Ercmonaitė
Priimtas
80 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:2196), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., SALDENĖS K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-511) A.Ercmonaitė
Priimtas
81 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0800:0492), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., BUIVYDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-531) A.Ercmonaitė
Priimtas
82 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:970), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-490) A.Ercmonaitė
Priimtas
83 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:44), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-472) A.Ercmonaitė
Priimtas
84 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:2354 ir kad. Nr. 4103/0200:2598), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
85 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:343), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-514) A.Ercmonaitė
Priimtas
86 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:708), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-471) A.Ercmonaitė
Priimtas
87 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0200:1086, KAD. NR. 4103/0200:1124, KAD. NR. 4103/0200:1547, KAD. NR. 4103/0200:1553, KAD. NR. 4103/0200:1585, KAD. NR. 4103/0200:1646, KAD. NR. 4103/0200:1785, KAD. NR. 4103/0200:1815 IR KAD. NR. 4103/0200:1970), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., UŽUBALIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-478) A.Ercmonaitė
Priimtas
88 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:1301), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., UŽUDVARIONIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-483) A.Ercmonaitė
Priimtas
89 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0200:787), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-512) A.Ercmonaitė
Priimtas
90 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0300:458), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., GRIKIENIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-473) A.Ercmonaitė
Priimtas
91 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4172/0200:285), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., TUŠČIAULIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-455) A.Ercmonaitė
Priimtas
92 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4154/1700:4), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., AKMENIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-530) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
93 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:438), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-456) A.Ercmonaitė
Priimtas
94 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:588), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJNŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-513) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
95 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0100:700, kad. Nr. 4174/0100:782 ir kad. Nr. 4174/0100:801), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Žemųjų Rusokų vs., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
96 DĖL MASKOLIŠKIŲ K., ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO (Nr. T1-537) A.Ercmonaitė
Priimtas
97 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susiekimo komunikacijų plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
98 DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRAIDYMO ZONŲ RIBOJIMO NUSTATYMO (Nr. T1-523) T.Černiavskij
Priimtas
99 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS VOLOŽINO RAJONO DEPUTATŲ TARYBOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. T1-521) J.Purpurovič
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams