Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 24
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2014-12-17
Posėdžio data 2014-12-17 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO IR PATIKSLINIMO (Nr. T1-564) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-574) D.Šidlauskienė
Priimtas
3 DĖL LĖŠŲ PERSKIRSTYMO VILNIAUS RAJONO PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI (Nr. T1-565) D.Šidlauskienė
Priimtas
4 DĖL GYVENAMOJO NAMO VILNIAUS R., MAIŠIAGALOS SEN., EILIOKIŠKIŲ K. PARDAVIMO (Nr. T1-549) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL GYVENAMOJO PASTATO VILNIAUS R., RUDAMINOS SEN., KINELIŲ VS., LIEPKALNIO G. 330 DALIES PARDAVIMO (Nr. T1-569) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS R., PABERŽĖS SEN., KAUŠIADALOS K. 2-2 PARDAVIMO (Nr. T1-548) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS R., NEMENČINĖS M., PILIAKALNIO G. 54-1 PARDAVIMO (Nr. T1-575) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL BUTO (KAMBARIO) VILNIAUS R., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K., ŠILTNAMIŲ G. 13-407 M PARDAVIMO (Nr. T1-558) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN SIURBLINĖS PASTATĄ (Nr. T1-566) B.Maliušickaja
Priimtas
10 DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS PRATĘSIMO SU UAB "PAVILA" (Nr. T1-568) B.Maliušickaja
Priimtas
11 DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS PRATĘSIMO SU AB LIETUVOS PAŠTU (Nr. T1-567) B.Maliušickaja
Priimtas
12 DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO SU AB LIETUVOS PAŠTU (Nr. T1-572) L.Andruškevič
Priimtas
13 DĖL TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOMS, DALYVAUJANČIOMS "MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS PLIUS" PROJEKTE "TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ INFRASTRUKTŪRA" VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T1-562) L.Andruškevič
Priimtas
14 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO BEZDONIŲ VAIKŲ DARŽELIUI (Nr. T1-561) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS VAIKŲ DARŽELIUI (Nr. T1-560) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI (Nr. T1-559) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS KONSTANTO PARČEVSKIO GIMNAZIJAI (Nr. T1-570) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJAI (Nr. T1-571) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO PAGIRIŲ GIMNAZIJAI (Nr. T1-584) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl turto perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės centrinei bibliotekai L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO RUDAMINOS MENO MOKYKLAI (Nr. T1-585) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MARERIALIOJO TURTO PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-576) L.Andruškevič
Priimtas
23 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMO IR PASKIRSTYMO (Nr. T1-593) L.Andruškevič
Priimtas
24 DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. T1-557) S.Stankevič
Priimtas
25 DĖL NEMENČINĖS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRE TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-573) S.Stankevič
Priimtas
26 DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IR GATVĖMIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS) IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-580) L.Binkevič
Priimtas
27 DĖL PROJEKTO ,,SPORTO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO RUDAMINOS KAIME STATYBA“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-586) A.Matveiko
Priimtas
28 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR.T3-38 PATVIRTINTŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PAKEITIMO (Nr. T1-594) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 M. PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-587) M.Romanovski
Priimtas
30 Dėl UAB ,,Nemenčinės komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo piniginiu įnašu bei įstatų patvirtinimo M.Romanovski
Priimtas
31 Dėl UAB ,,Nemėžio komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo piniginiu įnašu bei įstatų patvirtinimo M.Romanovski
Priimtas
32 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS VROCLAVO DRAUGIJOS ODRA-NIEMEN BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. T1-591) D.Levko
Priimtas
33 Dėl Obelyno gatvės, esančios Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., trasos pertvarkymo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL GATVIŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS., AVIŽIENIŲ K., GILUŽIŲ K., SALDENĖS K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO; SENOJO UKMERGĖS KEL. TRASOS PRATĘSIMO AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS.; GEGLIŠKIŲ G. TRASOS SUTRUMPINIMO AVIŽIENIŲ K. (Nr. T1-551) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL SMĖLIO GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., KENOS K., TRASOS PRATĘSIMO (Nr. T1-547) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL MECHANIZATORIŲ GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K., PAVADINIMO KEITIMO Į BARSUKYNĖS G. (Nr. T1-553) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL EGLIŲ G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K.; PERLŲ G. TRASOS PRATĘSIMO BEI ROŽIŲ G. TRASOS PRATĘSIMO IR PERTVARKYMO GALGIŲ K. (Nr. T1-554) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL GATVIŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., UŽUBRAŠČIO K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T1-550) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl gatvių, esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Tarpežerės k., pavadinimų suteikimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL SENASALIO GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., UŽUPRŪDŽIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-546) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL VLADISLAVO SIROKOMLĖS GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., MYKOLIŠKIŲ K., TRASOS PRATĘSIMO (Nr. T1-545) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PALIVARKO GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., MEDŽIAKALNIO K., PAVADINIMO SUTEIKIMO IR TRASŲ PERTVARKYMO, PRATĘSIMO IR SUTRUMPINIMO (Nr. T1-552) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GINEITIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-577) A.Ercmonaitė
Priimtas
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0200:609 IR KAD. NR. 4103/0200:674), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-579) A.Ercmonaitė
Priimtas
45 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:163), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
46 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4152/0400:704, KAD. NR. 4152/0400:705, KAD. NR. 4152/0400:706 IR KAD. NR. 4152/0400:707), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., KAIRĖNŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-583) A.Ercmonaitė
Priimtas
47 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4167/0200:80), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., MELEKONIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-578) A.Ercmonaitė
Priimtas
48 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0600:655), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., MOLĖTŲ G. 16, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-582) A.Ercmonaitė
Priimtas
49 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ (Nr. T1-592) A.Ercmonaitė
Priimtas
50 DĖL BEZDONIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-588) A.Ercmonaitė
Priimtas
51 DĖL MAIŠIAGALOS MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-589) A.Ercmonaitė
Priimtas
52 DĖL MICKŪNŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-581) A.Ercmonaitė
Priimtas
53 DĖL NEMENČINĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-595) A.Ercmonaitė
Priimtas
54 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES (ZRG ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS SUDERVĖS SENIŪNIJOJE) BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-596) A.Ercmonaitė
Priimtas
55 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams