Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 22
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2014-10-31
Posėdžio data 2014-10-31 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖD 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-471) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T3-162 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-426) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2015 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (Nr. T1-437) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VILNIAUS RAJONO KELEIVINIO TRANSPORTO TARIFŲ IR KAINŲ TVIRTINIMO (Nr. T1-472) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO (Nr. T1-444) B.Maliušickaja
Nepriimtas
6 DĖL BUTO (KAMBARIO) VILNIAUS R., JUODŠILIŲ SEN., VALČIŪNŲ K., MIŠKO G. 8-208A PARDAVIMO (Nr. T1-443) B.Maliušickaja
Priimtas
7 DĖL TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-445) S.Stankevič
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL BŪSTO ŠILDYMO KIETUOJU KURU IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAI SKAIČIUOTI VIDUTINĖS KAINOS NUSTATYMO (Nr. T1-461) S.Stankevič
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRE NUSTATYMO (Nr. T1-464) S.Stankevič
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO MAITINIMO, MEDIKAMENTŲ, APRANGOS IR PATALYNĖS BEI ŪKINIŲ IŠLAIDŲ FINANSINIŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. T1-462) S.Stankevič
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PABERŽĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE PATVIRTINIMO (Nr. T1-465) S.Stankevič
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL MAITINIMO IŠLAIDŲ, IŠLAIDŲ MEDIKAMENTAMS, PATALYNEI IR APRANGAI FINANSINIŲ NORMATYVŲ PABERŽĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE PATVIRTINIMO (Nr. T1-463) S.Stankevič
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO BUIVYDŽIŲ VIDURINEI MOKYKLAI (Nr. T1-434) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO LAVORIŠKIŲ VIDURINEI MOKYKLAI (Nr. T1-451) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO MAIŠIAGALOS KUN. JUZEFO OBREMBSKIO GIMNAZIJAI (Nr. T1-432) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL TURTO PERDAVIMO MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI (Nr. T1-433) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO PAGIRIŲ VAIKŲ DARŽELIUI ,,PELĖDŽIUKAS'' (Nr. T1-452) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos ir biudžetinės įstaigos Kalvelių Stanislovo Moniuškos ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo L.Andruškevič
Priimtas
19 DĖL VILNIAUS R. DŪKŠTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOSNUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-440) L.Andruškevič
Priimtas
20 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2014 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymo L.Andruškevič
Priimtas
21 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 7 D.SPRENDIMO NR. T3-465 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ SPORTO SALIŲ, SPORTO AIKŠTYNŲ (STADIONŲ) NUOMOS TVARKOS NE KONKURSO BŪDU APRAŠO IR NUOMOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO'' PAKEITIMO (Nr. T1-438) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR.T3-225 "DĖL MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS,PAGIRIŲ MUZIKOS IR RUDAMINOS MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. T1-459) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR.-400 ,,DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO VILNIAUS RAJONE SPECIALIAISIAIS REISAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. T1-468) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR.-446 ,,DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO VILNIAUS RAJONE TĖVŲ (GLOBJŲ), PRIVAČIU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. T1-458) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-457) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
26 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-137 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMENČINĖS IR RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIŲ KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ SKYRIŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-470) E.Šot
Priimtas
27 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. T3-230 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MUZIEJŲ IR JŲ FILIALŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-469) E.Šot
Priimtas
28 SPRENDIMAS DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS R. AVIŽIENIŲ GIMNAZIJAI (Nr. T1-485) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
29 SPRENDIMAS DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJAI (Nr. T1-466) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
30 SPRENDIMAS DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS R. PAGIRIŲ GIMNAZIJAI (Nr. T1-484) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
31 SPRENDIMAS DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS R. RUKAINIŲ VIDURINEI MOKYKLAI (Nr. T1-479) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ETALGA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO (Nr. T1-481) M.Romanovski
Priimtas
33 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ (Nr. T1-435) L.Binkevič
Priimtas
34 DĖL MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOJE (Nr. T1-482) O.Kačanas
Priimtas
35 Dėl gatvių pavadinimų (35-44) projektai A.Ercmonaitė
Priimtas
36 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., NEMENČINĖS M., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-478) A.Ercmonaitė
Priimtas
37 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., NEMENČINĖS M., ŠVENČIONIŲ G., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-449) A.Ercmonaitė
Priimtas
38 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-442) A.Ercmonaitė
Priimtas
39 Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Vaidotų k., kaip visuomenės poreikiams skirtos teritorijos, suformavo A.Ercmonaitė
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., BARKIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-467) A.Ercmonaitė
Priimtas
41 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1000:614), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., KERMUŠIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-425) A.Ercmonaitė
Priimtas
42 DĖL KITOS PASKIRTIES – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0300:51), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTADVARIO K. 1, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-436) A.Ercmonaitė
Priimtas
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4174/0200:92, KAD. NR. 4174/0200:609, KAD. NR. 4174/0200:622, KAD. NR. 4174/0200:918, KAD. NR. 4174/0200:1200 IR KAD. NR. 4174/0200:620), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K. IR RIEŠĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-453) A.Ercmonaitė
Priimtas
44 DĖL KITOS PASKIRTIES – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:624), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., SENAJAME UKMERGĖS KEL. 110, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-474) A.Ercmonaitė
Priimtas
45 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:8007), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., J. K. CHODKEVIČIAUS G. 66, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-476) A.Ercmonaitė
Priimtas
46 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4174/0200:457 IR KAD. NR. 4174/0200:459), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., KLEVINĖS VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-456) A.Ercmonaitė
Priimtas
47 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:691), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-455) A.Ercmonaitė
Priimtas
48 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0100:552), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-454) A.Ercmonaitė
Priimtas
49 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0500:126), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., BUDNINKŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-450) A.Ercmonaitė
Priimtas
50 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4147/0100:1302 ir kad. Nr. 4147/0100:1304), esančių Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
51 DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4160/0100:555), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., EŽERO G. 12, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-477) A.Ercmonaitė
Priimtas
52 DĖL KITOS PASKIRTIES – PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO OBJEKTŲ TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:1656), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., LIEPIŠKIŲ K., M. POČOBUTO G. 23, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-475) A.Ercmonaitė
Priimtas
53 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4167/0200:967), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., MELEKONIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-423) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1100:234), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., AŽULAUKĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-422) A.Ercmonaitė
Priimtas
55 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4184/0100:276 IR KAD. NR. 4184/0100:585), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., RASTINĖNŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-460) A.Ercmonaitė
Priimtas
56 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0400:41), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., VABALIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-480) A.Ercmonaitė
Priimtas
57 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0200:328), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K., IR KITOS PASKIRTIES – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4142/0200:86 IR KAD. NR. 4142/0200:327), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K., PERGALĖS G. 20A IR PERGALĖS G. 22, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-473) A.Ercmonaitė
Priimtas
58 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0500:11), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Šatrininkų k., Šumsko pl. 133, detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
59 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0600:435), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., RAIŠIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-424) A.Ercmonaitė
Priimtas
60 DĖL SĮ „VILNIAUS RAJONO PLANAS“ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI TEIKIAMŲ ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS IR ŽEMĖS SKLYPO VIDUTINĖS RINKOS VERTĖS APSKAIČIAVIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-483) A.Ercmonaitė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03
040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams