Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 45
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2016-07-01
Posėdžio data 2016-07-01 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto padidinimo D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-184 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, 2016 m. sąrašo pakeitimo“ papildymo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-03-27 SPRENDIMU NR. T3-84 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTO PRIEDO PAKEITIMO (Nr. T1-253) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEI KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T1-269) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PASTATO PAGRINDINĖS TIKSLINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO (Nr. T1-268) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl gyvenamojo namo Vilniaus r., Maišiagalos sen., Eiliokiškių k. 2A ir ūkio pastato pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL VERONIKOS VRUBLIAUSKIENĖS PAVELDIMO TURTO MOKESČIO (Nr. T1-261) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. T1-274) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T1-247) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktoriaus Romaldo Sakalausko atleidimo iš pareigų L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
11 SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KOMPLEKSIŠKAS JUODŠILIŲ GYVENVIETĖS SUTVARKYMAS: SPORTO AIKŠTYNO SUTVARKYMAS, PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PATRAUKLUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-267) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 SPRENDIMO NR. T3-207 ,,DĖL PROJEKTO „PIKELIŠKIŲ DVARO ŽELDYNO TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO AREALO SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-271) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
13 SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KOMPLEKSIŠKAS MAIŠIAGALOS MIESTELIO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ: PREKYVIETĖS, SKVERO, SPORTO AIKŠTYNO SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-263) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
14 SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS: PAGRINDINĖS MIESTO AIKŠTĖS, ŠALIGATVIŲ IR TURGAVIETĖS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-266) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
15 SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS MIESTO SPORTO AIKŠTYNO, ESANČIO A. MICKEVIČIAUS G. 20, NEMENČINĖS M., PRITAIKANT BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-262) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
16 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T3-33 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 – 2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ TIKLSINIMO (Nr. T1-277) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
17 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T3-263 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 – 2023 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ TIKSLINIMO (Nr. T1-278) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL SĮ „NEMENČINĖS VAISTINĖ“ 2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO (Nr. T1-248) R.L.Augustinavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO TURTO PERLEIDIMO (PARDAVIMO) (Nr. T1-246) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL 2016 M. BALANDŽIO 29 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-129 „DĖL OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ 2016 METAIS, PATVIRTINIMO“ 1 P. PATVIRTINTO PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS (Nr. T1-252) R.Gerdvilis
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL SODININKŲ BENDRIJOS „ŽARA“ KELIŲ PERĖMIMO (Nr. T1-276) A.Bulnis
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL GAMTOS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K. (Nr. T1-255) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠV. IGNOTO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., BUIVYDŽIŲ SEN., BRIŽIŠKIŲ VS. (Nr. T1-254) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL GENIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., GENIŲ K. (Nr. T1-259) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL SODŲ G. PAVADINIMO KEITIMO Į MYKOLO SOPOČKOS G.VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., JUODŠILIŲ K. (Nr. T1-258) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL AKMENĖS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., AKMENĖS K., SAVIČIŪNŲ K.; VIENSĖDŽIO G., LANKELIŲ G., SIMONO KONARSKIO G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., LANKELIŲ K.; SMĖLIO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., SKARVADIŠKIŲ K.; VIENSĖDŽIO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., ŽEMAITĖLIŲ K. (Nr. T1-260) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ERŠKĖČIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., UŽUEŽERĖS K. (Nr. T1-257) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VANAGŲ G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K. (Nr. T1-256) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., ŠIAUDINĖS K., ŠIAUDINĖS G. IR VALČIŪNŲ K., STOTIES G., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-250) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GAIDŪNŲ K., GALGIŲ K. IR MICKŪNŲ MSTL. KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-245) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., RUKAINIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-272) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., PUTINIŠKIŲ K., PUTINIŠKIŲ G. 7A, KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-270) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUŽIONIŲ SEN., BLUSINĖS K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-273) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., TEKLIŪNŲ VS., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-275) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:212), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Bendorėlių 2-ojoje al. 1, detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0400:99), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., JADVYGIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-139) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:1160), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., MIKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-264) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Spalis
P A T K Pn Š S
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728
29
3031 
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams