Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 31
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2015-05-29
Posėdžio data 2015-05-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo M.Rekst
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR.T3-143 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-268) E.Jablonska
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. T1-269) A.Bulnis
Priimtas
4 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO (Nr. T1-265) V.Rudinskaja
Priimtas
5 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO (Nr. T1-266) V.Rudinskaja
Priimtas
6 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo D.Šidlauskienė
Priimtas
7 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-257) D.Šidlauskienė
Priimtas
8 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. T1-275) L.Lipnicka
Priimtas
9 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2016 METAMS NUSTATYMO (Nr. T1-232) L.Lipnicka
Priimtas
10 DĖL 2016 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. T1-231) L.Lipnicka
Priimtas
11 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ TURTĄ (Nr. T1-237) L.Lipnicka
Priimtas
12 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ASOCIACIJAI "BOKSTAS" (Nr. T1-247) L.Lipnicka
Priimtas
13 Dėl buto Vilniaus r. Nemenčinės m., Pievų g. 3-15 pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
14 Dėl buto Vilniaus r., Juodšilių sen., Valciūnų k., Geležinkeliečių g. 8-38 pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
15 Dėl buto Vilniaus r., Juodšilių sen., Valciūnų k., Miško g. 14-44 pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
16 Dėl ūkinio pastato Vilniaus r., Nemenčinės m., Švenčionių g. 35 dalies pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
17 DĖL SĮ „NEMENČINĖS VAISTINĖ“ 2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO (Nr. T1-259) L.Lipnicka
Priimtas
18 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo L.Andruškevič
Priimtas
19 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS VASAROS LAIKOTARPIU (Nr. T1-260) L.Andruškevič
Priimtas
20 DĖL PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO SU UAB ,,KELIO ILIUZIJA" (Nr. T1-230) L.Andruškevič
Priimtas
21 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEIOSE (Nr. T1-252) L.Andruškevič
Priimtas
22 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. T1-256) L.Andruškevič
Priimtas
23 DĖL VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO ĮSTEIGIMO (Nr. T1-274) S.Stankevič
Priimtas
24 DĖL PROJEKTO „GEOTERMINIO ŠILDYMO ĮRENGIMAS NEMENČINĖS DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO SUDERVĖS SKYRIUJE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-253) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS ŠALTINIO (SAULĖS, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KT.) PANAUDOJIMAS RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO JUODŠILIŲ SKYRIUJE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-271) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS ŠALTINIO (SAULĖS, GEOTERMINĖS ENERGIJOS) PANAUDOJIMO KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI VILNIAUS RAJONO PAGIRIŲ „PELĖDŽIUKO“ VAIKŲ DARŽELYJE IR NEMENČINĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE (Nr. T1-262) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS ŠALTINIO (SAULĖS ENERGIJOS) PANAUDOJIMO VILNIAUS RAJONO AVIŽIENIŲ IR KALVELIŲ VAIKŲ DARŽELIUOSE (Nr. T1-263) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS ŠALTINIO (SAULĖS ENERGIJOS) PANAUDOJIMAS VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOJE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-272) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS ŠALTINIO (SAULĖS ENERGIJOS) PANAUDOJIMAS PABERŽĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-254) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PROJEKTO ,,VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS STATYBA NEMENČINĖS MIESTE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-273) A.Matveiko
Priimtas
31 DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ (Nr. T1-270) A.Matveiko
Priimtas
32 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ (Nr. T1-264) M.Romanovski
Priimtas
33 SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR BALSTOGĖS UNIVERSITETO EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETO VILNIUJE BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. T1-245) D.Levko
Priimtas
34 DĖL GEGLIŠKIŲ GATVĖS TRASOS PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K. (Nr. T1-235) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL MĖTŲ GATVĖS TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K. (Nr. T1-236) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠV. IGNOTO GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., BUIVYDŽIŲ SEN., ŠIMONIŲ K., PRIČIŪNŲ VS., MAIKŪNŲ K., AKUOTNINKŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-227) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL RAKTAŽOLIŲ GATVĖS TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K. (Nr. T1-228) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL RYŠININKO GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., TUŠČIAULIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-229) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL GRYBŲ GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS MIESTO SEN., NEMENČINĖS M., PAVADINIMO SUTEIKIMO; VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-27 SPRENDIMO NR. T3-107 PANAIKINIMO (Nr. T1-249) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL GUDOBELIŲ GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., DAMBRIŠKIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-234) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL MALŪNO GATVĖS TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., ŽEMAGULIŲ K. (Nr. T1-238) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0300:78), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KIEMELIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-242) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0300:998), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KIEMELIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-243) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4132/0500:106), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MASIONIŲ VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-251) A.Ercmonaitė
Priimtas
45 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:1595), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., MURLINĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-240) A.Ercmonaitė
Priimtas
46 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0200:929), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., DIDŽIASALIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-239) A.Ercmonaitė
Priimtas
47 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0200:217, :164, :150, :109, :106, :97, :56, :58, :65, :51, :215, :208, :131, :202, :177, :125), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., PAKALNIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-255) A.Ercmonaitė
Priimtas
48 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0500:270), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., TOTORIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-241) A.Ercmonaitė
Priimtas
49 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0400:15), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-244) A.Ercmonaitė
Priimtas
50 Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Širvintų g., kaip visuomenės poreikiams skirtos teritorijos, suformavimo A.Ercmonaitė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Spalis
P A T K Pn Š S
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728
29
3031 
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams