Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 30
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2015-04-29
Posėdžio data 2015-04-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO (Nr. T1-207) M.Rekst
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO, DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO IR PAVEDIMO EITI ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS (Nr. T1-216) M.Rekst
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO IR DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO (Nr. T1-217) M.Rekst
Priimtas
4 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI UAB "VAATC" VISUOTINIUOSE AKCININKŲ SUSIRINKIMUOSE (Nr. T1-212) M.Rekst
Priimtas
5 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB "VAATC" STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. T1-213) M.Rekst
Priimtas
6 DĖL UAB "VAATC" VALDYBOS NARIO PASKYRIMO (Nr. T1-209) M.Rekst
Priimtas
7 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI UAB „VILNIAUS VANDENYS“ VISUOTINIUOSE AKCININKŲ SUSIRINKIMUOSE (Nr. T1-211) M.Rekst
Priimtas
8 Dėl atstovo delegavimo į UAB ,,Vilniaus vandenys“ stebėtojų tarybą M.Rekst
Priimtas
9 Dėl UAB ,,Vilniaus vandenys“ valdybos nario paskyrimo M.Rekst
Priimtas
10 Dėl UAB ,,Nemėžio komunalininkas“ ir UAB ,,Nemenčinės komunalininkas“ stebėtojų tarybų narių išrinkimo M.Rekst
Priimtas
11 DĖL DARBO GRUPĖS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTUI PAKEISTI SUDARYMO (Nr. T1-222) E.Jablonska
Priimtas
12 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ BEI DOKUMENTŲ FORMŲ, NAUDOJAMŲ ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS VEIKLOJE, PATVIRTINIMO (Nr. T1-208) T.Demeško
Priimtas
13 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. T1-226) A.Bulnis
Priimtas
14 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008-2015 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PAPILDYMO (Nr. T1-224) A.Matveiko
Priimtas
15 DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS SUDĖTIES KEITIMO (Nr. T1-204) A.Matveiko
Priimtas
16 DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-203) L.Binkevič
Priimtas
17 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ (Nr. T1-198) L.Lipnicka
Priimtas
18 Dėl buto Vilniaus r., Juodšilių sen., Valčiūnų k., Miško g. 12-15 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl buto Vilniaus r., Juodšilių sen., Valčiūnų k., Miško g. 14-39 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl buto Vilniaus r., Juodšilių sen., Valčiūnų k., Miško g. 14-46 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl buto Vilniaus r., Marijampolio sen., Akmeniškių k., Akmeniškių g. 30-4 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės m., Švenčionių g. 35-1 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės m., Lauko g. 34-304 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl buto Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 41-36 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl buto Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Rudaminos g. 23-10 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl buto Vilniaus r., Pagirių sen., Šiltnamių g. 9-28 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl buto Vilniaus r., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 32-44 pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-183) N.Kečina
Priimtas
29 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS (Nr. T1-185) N.Kečina
Priimtas
30 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS 2015 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VEIKLOS VERTINIMO KIEKYBINIŲ BEI KOKYBINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-197) N.Kečina
Priimtas
31 DĖL AUDITO ATLIKIMO VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOJE (Nr. T1-186) N.Kečina
Priimtas
32 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2015 METAIS (Nr. T1-180) R.Gerdvilis
Priimtas
33 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO (Nr. T1-202) M.Romanovski
Priimtas
34 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO (Nr. T1-205) M.Romanovski
Priimtas
35 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NEMĖŽIO KOMUNALININKAS 2015-2017 METŲ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICINIO PLANO DERINIMO (Nr. T1-210) M.Romanovski
Priimtas
36 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., KALVELIŲ K., TEREŠIŠKIŲ K., RAKONIŲ K., UŽUPĖNŲ K. IR PIKTAKONIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-157) A.Ercmonaitė
Priimtas
37 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., PALIULIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-154) A.Ercmonaitė
Priimtas
38 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:299), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., MEDŽIAKALNIO K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS (Nr. T1-176) A.Ercmonaitė
Priimtas
39 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0100:1865 IR KAD. NR. 4103/0100:1867), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-175) A.Ercmonaitė
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4124/0400:8), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., BRINKIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-158) A.Ercmonaitė
Priimtas
41 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1000:573), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., MEDŽIŪNIŠKIŲ K.,DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-159) A.Ercmonaitė
Priimtas
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0400:256), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-199) A.Ercmonaitė
Priimtas
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0700:2010), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., ŽALIOJOJE G. 58, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-108) A.Ercmonaitė
Priimtas
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4170/1500:27, KAD. NR. 4170/1500:28, KAD. NR. 4170/1500:29, KAD. NR. 4170/1500:30, KAD. NR. 4170/1500:31 IR KAD. NR. 4170/1500:32), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., SKIRGIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-200) A.Ercmonaitė
Priimtas
45 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1100:263), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Ažulaukės k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
46 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:135), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės vs., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Nepriimtas
47 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0400:30), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., JADVYGIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-106) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0100:382), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., BUBŲ K., RASTINĖNŲ G. 105, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-160) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4184/0100:665 IR KAD. NR. 4184/0100:665), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., JURKIŠKIŲ VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-201) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0200:318), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., KARKLĖNŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-188) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:661), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K.,DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-189) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2012-2015 METŲ PLANO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-219) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS R. EGLIŠKIŲ ŠV. JONO BOSKO MOKYKLOS STEIGIMO IR BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS R. EGLIŠKIŲ ŠV. JONO BOSKO VIDURINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO (Nr. T1-223) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL KAI KURIŲ VILNIAUS RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO (Nr. T1-218) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS JANO SINICKIO VALSTYBĖS TARNYBOS PRATĘSIMO (Nr. T1-187) V.Rudinskaja
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL VILNIAUS RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (Nr. T1-220) M.Rekst
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2021     
Birželis
P A T K Pn Š S
 010203040506
07080910111213
14
15
1617181920
21222324252627
282930    
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams