Vertikalus
8.11 Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) (187,50 Eur) dydžio. Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (250 Eur), šiais atvejais: kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų, kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai; kai vienas iš tėvų yra miręs. Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti išimties tvarka, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio (312,50 Eur), seniūnijos komisijai patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, šiais atvejais: kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys patiriantys socialinę riziką; kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų, kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai; kai vienas iš tėvų yra miręs.
Tam tikslui galima panaudoti iki 6 procentų socialinei paramai mokiniams skirtų valstybės biudžeto lėšų.
Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydžio sumas (78 Eur) vienam mokiniui per kalendorinius metus.
Prašymas-paraiška pateikiamas seniūnijoje arba elektroniniu būdu. Prašymą-paraišką gali pateikti vienas iš mokinio tėvų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas. mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų laisvos formos sutikimą.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas el. paštu ar telefonu.


Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. 263 6001
Paslaugos vykdytojas Anna Stankevič-Stasiukevič tel. 275 0063
Prašymo forma (-os) Prašymo–paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP -11 forma
Šeimos duomenys socialinei paramai gauti SP-1
laisvos formos prasymas socialinei paramai mokiniams gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas-paraiška gauti socialinę paramą mokiniams.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (ų) kopija.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis.
5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:
5.1. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;
5.2. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.3. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją.
6. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes).
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla savivaldybės administracijai pateikia tik turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. 2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas;
2. 2011 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-1772 Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;
3. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 25 d. sprendimu Nr.T3-7 patvirtintas Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.
Informacija Kiti paslaugos vykdytojai: Deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūnija. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojai: 1. Vyr. specialistė Violeta Andrijevska, tel. (8 5) 240 1008, , el. p. violeta.andrijevska@vrsa.lt. Kitas paslaugos vykdytojas: Deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūnija. Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities (www.spis.lt) galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai mokiniams gauti. Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pateikiamas laisvos formos prašymas socialinei paramai mokiniams gauti. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas): Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš: 1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, http://www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį; 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, http://www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas; 3. Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.uzt.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas; 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, https://www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti; 5. Mokinių registro ( www.itc.smm.lt ) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas; 6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį. Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūniją arba į mokyklą, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Kad mokinys gautų paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo liepos 1 d. iki spalio 5 dienos. Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai informuoja savivaldybės administraciją. Nuoroda į PASIS
Informacija atnaujinta 2020-05-07 13:09:21
Renginių kalendorius
    2020     
Liepa
P A T K Pn Š S
  0102030405
06070809101112
1314
15
16171819
20212223242526
2728293031  
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams