Vertikalus
32.3 Savivaldybės norminių aktų skelbimas
Paslaugos aprašymas Informacijos viešinimo ir ryšius su visuomene reglamentuoja Visuomenės informavimo įstatymas, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Vietos savivaldos įstatymas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatai.

Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, Savivaldybės teisės aktai (Tarybos sprendimai, Tarybos sprendimų projektai, Tarybos kolegijos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai) skelbiami skiltyje „Teisinė informacija“, kurią sudaro „Teisės aktai“, „Teisės aktų projektai“. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius kontroliuoja ir yra atsakingas už tinkamą ir laiku skaitmeninį Tarybos posėdžio medžiagos Tarybos nariams, kitiems asmenims pateikimą.

Visi sprendimų projektai turi būti suderinti su atitinkamais administracijos padaliniais, teisininku, kalbininku. Savivaldybės administracijos parengti sprendimų projektai papildomai privalo būti suderinti su administracijos direktoriumi ir meru.

Užregistruoti sprendimų projektai ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami Savivaldybės tinklalapyje (www.vrsa.lt) ir Teisės aktų projektų posistemėje (www.lrs.lt) (siekiant įgyvendinti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatas, siekiant įgyvendinti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatas, Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) yra sukurta Teisės aktų projektų posistemė (toliau – TAPIS), kurioje centralizuotai kaupiami visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų norminių teisės aktų projektai).

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, projektai įteikiami visiems Tarybos nariams elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio dienos.

Tarybos priimti dokumentai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pasirašymo skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

Paslaugos kategorija 32. Užsienio ryšiai ir informacijos sklaida
Paslaugos suteikimo trukmė 3 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, Ūkio skyrius
Paslaugos vadovas Audrius Bulnis tel. 275 0457
Paslaugos vykdytojas Teresa Zacharevič tel. 263 6003
Reglamentuojantys teisės aktai 1. LR vietos savivaldos įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290)
2. LR visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymas
3. LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 ,,Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6976 )
4. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-01-26 sprendimo Nr. T3-14 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo"
5. LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479)
6. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-09-26 sprendimo Nr. T3-321 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo"
Informacija Paslaugos vykdytojas Nr.2 - Veslav Kozlovski tel. 275 0468
veslav.kozlovski@vrsa.lt
Informacija atnaujinta 2018-11-28 09:56:36
Renginių kalendorius
    2020     
Liepa
P A T K Pn Š S
  0102030405
0607080910
11
12
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams