Vertikalus
29.10 Viešųjų darbų organizavimas, priežiūra ir apskaita
Paslaugos aprašymas Viešųjų darbų programa skirta įgyvendinti valstybės savivaldybėms perduotą funkciją – dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas.
Viešųjų darbų tikslas - padėti bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams atostogų metu, taip pat kitiems įtrauktiems į teritorinės darbo biržos apskaitą ieškantiems darbo asmenims, greičiau integruotis į darbo rinką ir sudaryti jiems sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Viešieji darbai organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams atlikti. Jie turi padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą.
Viešųjų darbų sąrašas:
1.1. Teritorijos tvarkymo laikino pobūdžio darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra, miško pakraščių tvarkymas);
1.2 .Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto laikino pobūdžio darbai;
1.3. Istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo laikino pobūdžio pagalbiniai darbai.


Paslaugos kategorija 29. Seniūnijų paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Seniūnija
Paslaugos vadovas Seniūnas
Paslaugos vykdytojas Seniūnas
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. T3-450 „Dėl viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2015 m. vasario 19 d. Nr. T3-41 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T3-450 „Dėl viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo
3. LR Darbo kodeksas
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalies nuostata
5. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnis
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. A1-61 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Informacija Asmuo tiesiogiai atvykęs į seniūniją su prašymu dėl priėmimo į darbą, kartu su prašymu pateikia rekomendaciją dirbti viešuosius darbus (išduoda Darbo birža) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Seniūnija asmeniui išduoda privalomojo sveikatos patikrinimo siuntimą, medicininės patikros išvadą užpildo gydytojas. Asmuo gydytojo užpildytą privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą grąžina seniūnijai.
Priimant asmenį dirbti laikino pobūdžio visuomenei naudingus darbus yra sudaroma terminuota darbo sutartis, kurios vienas egzempliorius išduodamas asmeniui, kitas lieka institucijoje, Darbo biržai pateikiama darbo sutarties patvirtinta kopija.
Per nustatytą terminuotoje darbo sutartyje laikotarpį darbuotojas dirba laikino pobūdžio visuomenei naudingus darbus.
Baigiantys nustatytam darbo laikotarpiui darbo sutartis gali būti pratęsiama vienam mėnesiui arba asmuo atleidžiamas iš užimamų pareigų.
Asmuo turi pateikti:
1.rekomendaciją dirbti viešuosius darbus (išduoda Darbo birža);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Informacija atnaujinta 2015-05-13 11:22:00
Renginių kalendorius
    2020     
Liepa
P A T K Pn Š S
  0102030405
0607080910
11
12
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams