Vertikalus
29.1 Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas: testamentų, įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų įrašų, parašų tikrumo liudijimas
Paslaugos aprašymas Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą
Seniūnas turi teisę paliudyti rašytinio sutikimo, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, parašo tikrumą.
Seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:
1) tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda išmokoms, pensijoms ir pašalpoms Lietuvos pašte gauti;
2) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
3) liudija parašo dokumentuose tikrumą.


Paslaugos kategorija 29. Seniūnijų paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Seniūnija
Paslaugos vadovas Seniūnas
Paslaugos vykdytojas Vyriausioji Raštvedė
Informacija 1. Sutikimo vaikui vykti į užsienio valstybę parašo patvirtinimas.
1.1.Seniūnas turi teisę paliudyti rašytinio sutikimo, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, parašo tikrumą.
1.2. Vaikui išvykstant į užsienio valstybę su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas.
1.3.Dokumentai, reikalingi norint gauti sutikimą:
1.3.1. Užpildyta sutikimo forma, pasirašoma seniūno akivaizdoje (dvi kopijos, pildoma seniūnijoje);
1.3.2. Pareiškėjo asmens dokumentas (LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė);
1.3.3. Vaiko, kuriam rašomas sutikimas, asmens dokumentas (pasas);
1.4.4. Jeigu vaikas vyksta su lydinčiu asmeniu, tuomet reikalingas jo asmens dokumentas (LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė).
DĖMESIO! VAIKAMS VYKSTANT Į ŠENGENO ERDVEI PRIKLAUSANČIAS ŠALIS SUTIKIMAS NEBŪTINAS.
2. Dokumentų nuorašų tvirtinimas. Seniūnas gali patvirtinti Jums reikalingų dokumentų kopijas.
Norint patvirtint dokumentų kopijas reikia:
2.1. Turėti tvirtinimą užsakančio asmens dokumentą (LR piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę);
2.2.Turėti tvirtinamų dokumentų originalus;
2.3. Turėti tvirtinamų dokumentų reikiamą kopijų skaičių +1 kopija liksianti seniūnijoje. (Dokumentų kopijos turi būti nukopijuotos nuo kairiojo viršutinio kampo
3. Parašo tikrumo liudijimas. Seniūnas gali paliudyti parašo tikrumą ant Jums reikalingų dokumentų (pvz.: sutikimų, pareiškimų ir pan.).
Norint įvykdyti parašo liudijimo procedūrą reikia:
3.1. Turėti liudijimą užsakančio asmens dokumentą, kuriame yra atvaizduotas asmens parašas (LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3.2. Turėti parengtus dokumentus, ant kurių pasirašančio asmens parašas yra tvirtinamas (reikia turėti piliečiui reikiamą kopijų skaičių +1 kopija liksianti seniūnijoje).
Pastaba. Atlikus parašo liudijimo procedūrą seniūnas atsako TIK už parašo ant dokumento liudijimą. Seniūnas NEATSAKO už dokumento, ant kurio yra pasirašomą, turinį.
DĖMESIO! Visi notariniams veiksmams pateikiami dokumentai turi būti tvarkingi, surašyti valstybine kalba, tekstas turi atitikti rašytinės lietuvių kalbos normas, bei neprieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams.
4. Oficialieji testamentai - tai testamentai, kurie sudaryti raštu dviem egzemplioriais ir patvirtinti.
4.1. Testamente nurodoma testamento sudarymo vieta ir laikas. Surašytas testamentas perskaitomas vienam testatoriui arba dalyvaujant liudytojams. Testamentą pasirašo pats testatorius. Jo akivaizdoje testamentas tvirtinamas ir registruojamas notariniame registre. Vienas testamento egzempliorius duodamas testatoriui, o kitas lieka jį patvirtinusioje įstaigoje. Informacija apie testamento sudarymą ir jo turinį yra konfidenciali. Oficialiesiems testamentams prilyginamas testatoriaus gyvenamosios vietos seniūnų patvirtinti testamentai.
4.2. Testamentą testatorius sudaro laisva valia. Testamentu gali palikti visą savo turtą arba jo dalį (neišskiriant ir įprastinio namų apstatymo bei apyvokos reikmenų) vienam ar keliems asmenims, kurie yra arba nėra įpėdiniai pagal įstatymą, taip pat valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims kurie yra arba turės būti įsteigti vykdant testamentą, taip pat dar nepradėtiems, negimusiems fiziniams asmenims. Testatorius gali testamentu atimti paveldėjimo teisę iš vieno, kelių ar visų įpėdinių. Jeigu testatorius nenurodė, kokią turto dalį palieka kiekvienam iš įpėdinių pagal testamentą, turtas tarp jų dalijamas lygiomis dalimis.
4.3.Testatoriaus tapatybė nustatoma pateikus pasą arba asmens tapatybės kortelę. Jeigu testamentu paliekamas konkretus turtas, pateikiami turto nuosavybės dokumentai. Taip pat testatorius turi tiksliai nurodyti įpėdinio / ių vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą.
Notaras tam tikrais atvejais gali pareikalauti ir kitų dokumentų.
4.5.Už testamento sudarymą ir saugojimą imamas 50 Lt. (14.48 EUR) mokestis.
4.6.Seniūnas privalo kiek įmanoma greičiau perduoti patvirtintus testamentus notarui teisingumo ministro nustatyta tvarka. Notaras išduoda liudijimą apie testamento perdavimą saugoti notarui.
Informacija atnaujinta 2014-10-23 14:23:00
Renginių kalendorius
    2021     
Gegužė
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
1011121314
15
16
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams