Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 44
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2016-05-27
Posėdžio data 2016-05-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS ( SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ) 2015 M. VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. T1-234) J.Sinicki
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-208) D.Šidlauskienė
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 21016 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-217) D.Šidlauskienė
Priimtas
4 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PARDUODAMO BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ ĮKEITIMO KREDITO ĮSTAIGAI TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-204) L.Lipnicka
Priimtas
5 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, 2016 m. sąrašo pakeitimo L.Lipnicka
Priimtas
6 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR (IR) TEIKTI PASLAUGAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PAKEITIMO (Nr. T1-198) L.Lipnicka
Priimtas
7 DĖL TURTO PERDAVIMO IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ (Nr. T1-199) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL 2017 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. T1-216) L.Lipnicka
Priimtas
9 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2017 METAMS NUSTATYMO (Nr. T1-232) L.Lipnicka
Priimtas
10 DĖL A. KOZLOVSKAJOS 2014 M. ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. T1-218) L.Lipnicka
Priimtas
11 DĖL VERONIKOS VRUBLIAUSKIENĖS PAVELDIMO TURTO MOKESČIO (Nr. T1-240) L.Lipnicka
Priimtas
12 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. T1-244) L.Andruškevič
Priimtas
13 SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS VASAROS METU (Nr. T1-209) L.Andruškevič
Priimtas
14 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-86 „DĖL 2016-2017 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-212) L.Andruškevič
Priimtas
15 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. T1-220) L.Andruškevič
Priimtas
16 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO MOKINIO KREPŠELIO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-235) L.Andruškevič
Priimtas
17 DĖL VILNIAUS R. KYVIŠKIŲ PAGRINDINĖS IR VILNIAUS R. ZUJŪNŲ VIDURINĖS MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-241) L.Andruškevič
Priimtas
18 DĖL IVONOS VOINIČ SKYRIMO VILNIAUS R. NEMENČINĖS VAIKŲ DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS (Nr. T1-221) L.Andruškevič
Priimtas
19 DĖL IRINOS BUŠAUSKIENĖS SKYRIMO VILNIAUS R. RIEŠĖS VAIKŲ DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS (Nr. T1-222) L.Andruškevič
Priimtas
20 DĖL ALEKSANDROS ŽUK-BUTKUVIENĖS SKYRIMO VILNIAUS R. PAGIRIŲ MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS (Nr. T1-219) L.Andruškevič
Priimtas
21 DĖL VIOLETOS ŠUKEVIČIENĖS SKYRIMO VILNIAUS R. PABERŽĖS „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS (Nr. T1-231) L.Andruškevič
Priimtas
22 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. T1-205) I.Ingelevič
Priimtas
23 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 3 D. SPRENDIMO NR. T3-349 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO (Nr. T1-215) I.Ingelevič
Priimtas
24 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO RINKODAROS STRATEGIJOS IR VEIKSMŲ PLANO 2016–2022 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. T1-197) A.Matveiko
Priimtas
25 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NAUJOS REDAKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-223) A.Matveiko
Priimtas
26 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMŲ NR. T3-245, NR. T3-246, NR. T3-247, NR. T3-248 IR NR. T3-249 PAPILDYMO (Nr. T1-214) A.Matveiko
Priimtas
27 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T3-376 2 PUNKTE NURODYTO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO (Nr. T1-224) A.Matveiko
Priimtas
28 DĖL PROJEKTO „MAIŠIAGALOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-225) A.Matveiko
Priimtas
29 DĖL PROJEKTO „PIKELIŠKIŲ DVARO ŽELDYNO TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO AREALO SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-226) A.Matveiko
Priimtas
30 DĖL PROJEKTO „KULTŪRA IR GAMTA – VIENA VISUMA“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-233) A.Matveiko
Priimtas
31 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-19 SPRENDIMO NR. T3-43 „DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO RUDAUSIŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCINIAM CENTRUI“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-238) A.Matveiko
Priimtas
32 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-19 SPRENDIMO NR. T3-45 ,, DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIAM MUZIEJUI“ PAKEITIMO (Nr. T1-239) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANAVILIO VAIKŲ DARŽELIUI (Nr. T1-237) A.Matveiko
Priimtas
34 DĖL INVESTICINIO PROJEKTO „MEDICINOS ĮRANGOS IR TECHNOLOGIJŲ ATNAUJINAMAS VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖJE POLIKLINIKOJE“ PATVIRTINIMO (Nr. T1-196) V.Žvirblienė
Priimtas
35 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SUBSIDIJAVIMO (Nr. T1-242) M.Romanovski
Priimtas
36 DĖL MUSULMONŲ KAPINĖMS, ESANČIOMS VILNIAUS R., PAGIRIŲ SĖN., KETURIASDEŠIMT TOTORIŲ K., KONFESINIŲ KAPINIŲ STATUSO SUTEIKIMO (Nr. T1-206) A.Bulnis
Priimtas
37 DĖL MUSULMONŲ KONFESINIŲ KAPINIŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R., PAGIRIŲ SĖN., KETURIASDEŠIMT TOTORIŲ K., PERDAVIMO KETURIASDEŠIMT TOTORIŲ KAIMO MUSULMONŲ – SUNITŲ BENDRUOMENEI (Nr. T1-207) A.Bulnis
Priimtas
38 DĖL AKACIJŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LUKŠINĖS K. (Nr. T1-190) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Tvenkinio g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k.; Riešutų g. trasos pertvarkymo bei Siesarčio g. trasos pratęsimo ir pertvarkymo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŽALUMOS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., KRYŽINĖS K. (Nr. T1-187) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Mėtų g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Žagarės k. A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Kopijos 4-osios gatvės trasos, esančios Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Akmeniškių k., patikslinimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL VILNIAUS G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MAIŠIAGALOS MSTL. (Nr. T1-186) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL LEVANDŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K. (Nr. T1-188) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL BIČIULIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., PAKALNIŠKIŲ K.; DĖL ALKSNIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K. (Nr. T1-191) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ĄŽUOLYNO GATVĖS TRASOS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., GLITIŠKIŲ K., PATIKSLINIMO (Nr. T1-192) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL GĖLIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K. (Nr. T1-189) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl Neries terasų g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kunos k.; Ateities g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k.; Beržų g. trasos sutrumpinimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k.; Petručų g. trasos pratęsimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Petručų vs. A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL LAPIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., UŽUEŽERĖS K. (Nr. T1-193) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL BIJŪNŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., AKALOTĖS K.; ŽIBUČIŲ G., PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K. (Nr. T1-180) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL LAURYNIŠKIŲ G., IZABELINĖS G., UPĖS G., PIKUTIŠKIŲ G., VILNIAUS G., ŠV. JONO G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., IZABELINĖS K.; LAURYNIŠKIŲ G., VILNIAUS G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., LAURYNIŠKIŲ K.; VILNIAUS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., UŽUEŽERĖS K. (Nr. T1-195) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŠV. JONO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., RIEŠĖS VS. (Nr. T1-194) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 Dėl Rugiagėlių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k. A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL AKMENYTĖS K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO (Nr. T1-203) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., MARIJAMPOLIO K. IR PARUDAMINIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-228) A.Ercmonaitė
Priimtas
56 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K. IR VAIDOTŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-227) A.Ercmonaitė
Priimtas
57 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-213) A.Ercmonaitė
Priimtas
58 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K., GAMYKLOS G., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-211) A.Ercmonaitė
Priimtas
59 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:702), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., SALDENĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-236) A.Ercmonaitė
Priimtas
60 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4147/0500:236 IR KAD. NR. 4147/0500:109), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., GLATKIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-229) A.Ercmonaitė
Priimtas
61 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:474), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., DARŽININKŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-201) A.Ercmonaitė
Priimtas
62 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4122/0100:77, KAD. NR. 4122/0100:88, KAD. NR. 4122/0100:342, KAD. NR. 4122/0100:343, KAD. NR. 4122/0100:347) IR KITOS PASKIRTIES – VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4122/0100:658), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., UŽUBRASČIO K. IR KARKLŲ G. 9, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-243) A.Ercmonaitė
Priimtas
63 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/0800:54), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., ŽALESOS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-230) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
64 Dėl kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0100:12), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Rokantiškių k., Juozapo Montvilo g. 28, detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
65 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0300:525, KAD. NR. 4110/0300:526 IR KAD. NR. 4110/0300:527), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., IR SKALUTĖS G. 8, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-202) A.Ercmonaitė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
1011
12
13141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams