Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 26
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2015-02-19
Posėdžio data 2015-02-19 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. T1-47) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL PASKOLOS ĖMIMO (Nr. T1-55) D.Šidlauskienė
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO 2015 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-40) L.Lipnicka
Priimtas
4 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T3 - 450 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 PRIEDO PAKEITIMO (Nr. T1-41) L.Lipnicka
Priimtas
5 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T3-76 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR (IR) TEIKTI PASLAUGAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUSTATYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-42) L.Lipnicka
Priimtas
6 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T3-162 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-48) L.Lipnicka
Priimtas
7 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO, PASTATŲ AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMO NUSIDĖVĖJIMUI ATKURTI NORMATYVŲ (METAIS) IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTO NUSTATYMO IR KEITIMO (Nr. T1-69) L.Lipnicka
Priimtas
8 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-43) L.Lipnicka
Priimtas
9 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-56) L.Lipnicka
Priimtas
10 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T3-526 ,,Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn siurblinės pastatą“ 1 punkto patikslinimo L.Lipnicka
Priimtas
11 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo L.Lipnicka
Priimtas
12 DĖL ANTONIO ŽUKOVSKIO ŽEMĖS MOKESČIO L.Lipnicka
Priimtas
13 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-65) S.Stankevič
Priimtas
14 DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO CENTRINEI POLIKLINIKAI SUTEIKTI DARBO VIETĄ VISUOMENINEI ORGANIZACIJAI LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ DRAUGIJAI (Nr. T1-51) V.Žvirblienė
Priimtas
15 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI,NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T1-50) L.Andruškevič
Priimtas
16 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMENČINĖS IR RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIUOSE KULTŪROS CENTRUOSE, PATVIRTINIMO (Nr. T1-70) E.Šot
Priimtas
17 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖJE BIBLIOTEKOJE IR JOS PADALINIUOSE (SKYRIUOSE) PATVIRTINIMO (Nr. T1-71) E.Šot
Priimtas
18 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-07-26 SPRENDIMO NR. T3-271 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ TINKLO PERTVARKOS" PAKEITIMO (Nr. T1-66) E.Šot
Priimtas
19 DĖL PRITARIMO VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI (Nr. T1-63) E.Dovgerd
Priimtas
20 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-62) M.Romanovski
Priimtas
21 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 3 d. sprendimo Nr. T3 – 369 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3 – 404 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ pakeitimo“ dalinio pakeitimo M.Romanovski
Priimtas
22 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO NR.T3-38 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-73) M.Romanovski
Priimtas
23 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T3-95 PAKEITIMO (Nr. T1-74) M.Romanovski
Priimtas
24 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO, GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (Nr. T1-68) A.Bulnis
Priimtas
25 DĖL GIRDIŠKIŲ GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., GIRDIŠKIŲ VS., ĄŽUOLINĖS K., PAVADINIMO SUTEIKIMO BEI PUŠŲ AL. TRASOS PRATĘSIMO SAKIŠKIŲ K. (Nr. T1-39) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ANTANO LAZAROVIČIAUS GATVĖS, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BUIVYDŽIŲ SEN., LOZORIŠKIŲ VS., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-37) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl gatvių, esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Egliškių k., Kairėnų k., pavadinimų suteikimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL TRUMPOSIOS GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., DIDŽIŲJŲ KABIŠKIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO BEI ĄŽUOLŲ G. TRASOS PRATĘSIMO PILIAKALNIO K. (Nr. T1-35) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL RASŲ GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., PAVADINIMO SUTEIKIMO IR LAIMĖS GATVĖS TRASOS PERTVARKYMO (Nr. T1-38) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-28 SPRENDIMO NR. T3-501 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ 1.3 IR 1.5 PAPUNKČIŲ PAKEITIMO (Nr. T1-58) A.Ercmonaitė
Priimtas
31 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0100:1907), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., ŠVEDŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-44) A.Ercmonaitė
Priimtas
32 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0400:524, kad. Nr. 4117/0400:525, kad. Nr. 4117/0400:526, kad. Nr. 4117/0400:527 ir kad. Nr. 4117/0400:528), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
33 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4177/0300:56, KAD. NR. 4177/0300:293 IR KAD. NR. 4177/0300:305), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., PARAPIJONIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-59) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL KITOS PASKIRTIES – SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ APTARNAVIMO OBJEKTŲ TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4137/0200:1261), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., JUODŠILIŲ K., ŽALIOJI G. 1A, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-53) A.Ercmonaitė
Priimtas
35 DĖL KITOS PASKIRTIES – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4132/0600:816, KAD. NR. 4132/0600:817 IR KAD. NR. 4132/0600:818), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KIRZINĖS VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-60) A.Ercmonaitė
Priimtas
36 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0800:205 IR KAD. NR. 4110/0800:644), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-46) A.Ercmonaitė
Priimtas
37 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0300:631, KAD. NR. 4110/0300:632, KAD. NR. 4110/0300:633), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:728), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DRAUGŲ G. 53, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-52) A.Ercmonaitė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
030405
06
070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams