Vertikalus
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2013-11-28
Posėdžio data 2013-11-28 10:00:19
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-465) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-463) D.Šidlauskienė
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS, SPORTO IR TURIZMO SKYRIAUS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-464) D.Šidlauskienė
Priimtas
4 Dėl Viešųjų darbų sąrašo ir Viešųjų darbų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T1-467) B.Maliušickaja
Priimtas
5 Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėties pakeitimo (Nr. T1-471) B.Maliušickaja
Priimtas
6 Dėl UAB ,,VAATC“ žemės nuomos mokesčio B.Maliušickaja
Priimtas
7 Dėl Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovės ,,Vanaginė“ žemės nuomos mokesčio B.Maliušickaja
Priimtas
8 Dėl Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovės ,,Vanaginė“ nekilnojamojo turto mokesčio B.Maliušickaja
Priimtas
9 Dėl K.Gaiden nekilnojamojo turto mokesčio B.Maliušickaja
Priimtas
10 Dėl 2013-09-26 sprendimu Nr. T3-374 patvirtinto VšĮ ,,Vaikų ir paauglių socialinis centras“ globotinių, kuriems kompensuojamos važiavimo išlaidos, sąrašo papildymo B.Maliušickaja
Priimtas
11 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-06-28 sprendimo Nr. T3-229 ,,Dėl gyvenamųjų patalpų Vilniaus r., Nemenčinės sen., Pailgės k. pardavimo“ dalinio pakeitimo B.Maliušickaja
Priimtas
12 DĖL VILNIAUS RAJONO MAIŠIAGALOS KUN. JUZEFO OBREMBSKIO VIDURINĖS MOKYKLOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-476) L.Andruškevič
Priimtas
13 DĖL VILNIAUS RAJONO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS DŪKŠTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-475) L.Andruškevič
Priimtas
14 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės asignavimų valdytojų sąrašo papildymo švietimo įstaigoms L.Andruškevič
Priimtas
15 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ (Nr. T1-512) L.Andruškevič
Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T1-474) E.Šot
Priimtas
17 DĖL NEMENČINĖS DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO< ESANČIO ŠVENČIONIŲ G., NEMENČINĖS M., VILNIAUS R., PATALPŲ NUOMOS (Nr. T1-473) E.Šot
Priimtas
18 Del uzdarosios akcines bendroves Baltic Konis silumos bazines kainos dedamuju nustatymo (Nr. T1-477) M.Romanovski
Priimtas
19 Dėl audito įmonės išrinkimo UAB ,,Nemenčinės komunalininkas“ 2013 m. finansinių ataskaitų ir licencijuojamos veiklos sąnaudų audito paslaugoms atlikti M.Romanovski
Priimtas
20 Dėl audito įmonės išrinkimo UAB ,,Nemėžio komunalininkas“ 2013 m. finansinių ataskaitų ir licencijuojamos veiklos sąnaudų audito paslaugoms atlikti M.Romanovski
Priimtas
21 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 17 D. SPRENDIMO NR. T3-270 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. T1-479) M.Romanovski
Priimtas
22 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-513) M.Romanovski
Priimtas
23 Dėl Vilniaus r. sav. tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr.T3-38 patvirtintų Vilniaus r. sav. vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimo (Nr. T1-518) M.Romanovski
Priimtas
24 DĖL PIRČIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. T1-514) M.Romanovski
Priimtas
25 Dėl UAB "VAATC" visuotinio akcininkų susirinkimo (Nr. T1-519) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl projekto ,,Maišiagalos dvaro pritaikymas kultūros poreikiams“ įgyvendinimo E.Dovgerd
Priimtas
27 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-493) A.Bulnis
Priimtas
28 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO (Nr. T1-494) A.Bulnis
Priimtas
29 Dėl gatvių pavadinimų (29-39) A.Komarovska
Priimtas
30 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., PIKELIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-497) A.Komarovska
Priimtas
31 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4107/0100:25), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., VILKIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-509) A.Komarovska
Priimtas
32 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4147/0100:1304 IR KAD. NR. 4147/0100:1302), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MAIŠIAGALOS MSTL., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-492) A.Komarovska
Priimtas
33 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:3171), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KUPRIONIŠKIŲ K., DAUMANTO G. 26, (Nr. T1-510) A.Komarovska
Priimtas
34 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:3170), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KUPRIONIŠKIŲ K., LINKSMOJOJE G. 69, (Nr. T1-517) A.Komarovska
Priimtas
35 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4122/0200:129), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., GUDELIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-511) A.Komarovska
Priimtas
36 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0200:2019 IR KAD. NR. 4103/0200:2051), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-498) A.Komarovska
Priimtas
37 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:8037), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-499) A.Komarovska
Priimtas
38 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:8185), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-500) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ(KAD. NR. 4174/0300:208 IR KAD. NR. 4174/0300:210), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., GALINĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-501) A.Komarovska
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:697), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-502) A.Komarovska
Priimtas
41 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0200:1125 IR KAD. NR. 4103/0200:1601), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., TARANDĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-503) A.Komarovska
Priimtas
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0100:1252), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-504) A.Komarovska
Priimtas
43 DĖL KITOS PASKIRTIES – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:2208), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., GRYBŲ G. 22, IR ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:2207), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-505) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr.4174/0100:504, kad. Nr. 4174/0100:505 ir kad. Nr. 4174/0100:562), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Žemųjų Rusokų vs., detaliojo plano A.Komarovska
Priimtas
45 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4107/0600:3), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., SAKIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-506) A.Komarovska
Priimtas
46 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4130/0200:419), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., VERKŠIONIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-515) A.Komarovska
Nepriimtas
47 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0200:571, kad. Nr. 4152/0200:574, kad. Nr. 4152/0200:28, kad. Nr. 4152/0200:43, kad. Nr. 4152/0200:609, kad. Nr. 4152/0200:610, kad. Nr. 4152/0200:611, kad. Nr. 4152/0200:612, kad. Nr. 4152/0200:613, kad. Nr. 4152/0200:572 ), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., ir žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0200:566 kad. Nr. 4152/0200:587, kad. Nr. 4152/0200:586, kad. Nr. 4152/0200:568, kad. Nr. 4152/0200:588, kad. Nr. 4152/0200:567, kad. Nr. 4152/0200:569, kad. Nr. 4152/0200:24), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., detaliojo plano A.Komarovska
Priimtas
48 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:153), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., PALIEPIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-507) A.Komarovska
Priimtas
49 DĖL KITOS PASKIRTIES – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4122/0100:80), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., UŽUBRASČIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-516) A.Komarovska
Priimtas
50 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0200:295), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., NAUJAKIEMIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-508) A.Komarovska
Priimtas
51 Papildomas klausimas

Įtrauktas į darbotvarkę
52 Papildomas klausimas

Įtrauktas į darbotvarkę
53 Papildomas klausimas

Įtrauktas į darbotvarkę
54 Papildomas klausimas

Įtrauktas į darbotvarkę
55 Papildomas klausimas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03
040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams