Vertikalus
14.10 Statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo išdavimas
Paslaugos aprašymas Tikrinami supaprastinta tvarka rengiami projektai, kuriems išduodami Rašytiniai pritarimai.

Paslaugos kategorija 14. Teritorijų planavimas ir statyba
Paslaugos suteikimo trukmė 15 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Ercmonaitė tel. 272 8701
Paslaugos vykdytojas Audronė Ercmonaitė tel. 272 8701
Prašymo forma (-os) Visų statybą leidžiančių dokumentų išdavimas vykdomas per IS „Infostatyba“
Informacija Paslauga taikoma Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 4-13 punktuose nurodytiems supaprastinta tvarka rengiamiems projektams:
kapitalinio remonto projektas – ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam remontui;
paprastojo remonto projektas – ypatingo ir neypatingo statinio paprastajam remontui Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;
supaprastintas statybos projektas – naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
supaprastintas rekonstravimo projektas – nesudėtingo statinio rekonstravimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
kapitalinio remonto aprašas – nesudėtingo statinio kapitaliniam remontui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
paprastojo remonto aprašas – statinio paprastajam remontui tik Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;
griovimo projektas – ypatingam statiniui griauti;
griovimo aprašas – neypatingam statiniui griauti;
supaprastintas griovimo aprašas – nesudėtingam statiniui griauti Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektas – keičiant pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;

Prašymas išduoti rašytinį pritarimą pateikiamas, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), www.planuojustatyti.lt užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi pateikti dokumentai, juos formuojant pagal minėto Reglamento 6 punkte nurodytus reikalavimus.

Jei prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikti nuotoliniu būdu nėra galimybės, prašymas ir visi privalomi pateikti dokumentai (tarp jų - papildomas projekto popierinis variantas, kurį savivaldybės administracija pasilieka kontrolei vykdyti) pateikiami savivaldybės administracijai tiesiogiai Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas prašymą ir visus privalomus pateikti dokumentus paskelbia IS „Infostatyba“. Toliau atliekamos šiame skyriuje nurodytos procedūros. Informaciją apie projekto patikrinimo termino pratęsimą, projekto patikrinimo procedūrų eigą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas statytoją (užsakovą) ar jo įgaliotą asmenį informuoja raštu arba el. paštu.

Supaprastinto projekto rašytiniam pritarimui gauti pateikiami dokumentai:

Statinio projektas**,
Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu,
Statinio projekto ekspertizės aktas (kai jis privalomas),
Žemės sklypo bendraturčių sutikimas,
Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas,
Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) kopija (-os), Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo,
Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (susitarimai),
Rašytiniai pritarimai projektui,
Turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo,
Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas (pakartotinio prašymo pateikimo atveju),
Sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo dokumento kopija (kai pagal teisės aktų reikalavimus projektuojant statinį ją privaloma nustatyti),
Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija.
Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ir savavališkos statybos sąnaudų vertę patvirtinančio dokumento kopija. (TIC pastaba: nuo 2013-01-01)
Bendruoju atveju pridedamų dokumentų sąrašas.
Iš Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytų statinio projektų, įrašant visą statinio projekto pavadinimą.
Pagal Reglamento VIII skyrių ir 11 priedą.
Pagal Reglamento 10 priedą.
Netaikoma statinio (-ių) griovimo atveju.

pridedamas apmokėjimo kvitas (kurį nustato LR vyriausybė 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“) už rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas) - 100 litų. Apmokėjimo kvitas pridedamas prie prašymo.

Rinkliavos gavėjo sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Pavadinimas: Vilniaus VMI
Juridinio asm. kodas: 188659752
Gavėjo kredito įstaiga: „Swedbank“, AB
Įmokos kodas: 53041

Prašymus priima ir registruoja Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus Vyriausioji specialistė Galina Kislovska,
1-ame langelyje, Rinktinės g. 50,

Pirmadieniais, trečiadieniais 8-17 val.,
antradieniais, ketvirtadieniais 8-18 val.,
penktadieniais 8-15.45 val.

Rašytinius pritarimus išduoda Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus Vyriausioji specialistė Ivona Marcinkevič
Išdavimo langelyje, Rinktinės g. 50,

Pirmadieniais, trečiadieniais 8-17 val.,
antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val.,
penktadieniais 8-15.45 val.
Informacija atnaujinta 2014-09-16 13:40:09
Renginių kalendorius
    2020     
Liepa
P A T K Pn Š S
  0102030405
0607080910
11
12
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams